12 okt. 2016

Det är bättre om du åker till Kina

Hjältinnan i "Looper" (Emily Blunt) ville först till Paris, men
fattade sedan tycke för Kina.
Kinesiska bolag köper upp aktier i de stora amerikanska filmbolagen, och kan så småningom bli en ledande aktör på den globala filmmarknaden och diktera sina egna regler för författare och regissörer.

För en del är det ett skräckscenario, för Beijing ett sätt att kontrollera att inte den biotokiga kinesiska publiken matas med anti-kinesisk propaganda.På ytan är det bara affärer men i själva verket är de kinesiska
uppköpen ett kraftfull diplomatisk vapen, skriver ryska
dagstidningen Vzgljad.

(Inom parentes startades två av de största Hollywoodbolagen -
20th Century Fox och Metro-Goldwyn-Meyer av ryska immigranter).

För några dagar sedan höll världens bäst betalda regissör, Steven
Spielberg, och den rikaste mannen i Kina, Jack Ma, en
presskonferens i Beijing och meddelade en affär: ägaren av
Internetjätten Alibaba köper en andel i Studio Amblin Partners
(tidigare Dreamworks).

Ma får en plats i styrelsen för studion och Spielberg har åtagit
sig att ge "mer av Kina till USA, och ännu mer i Kina."

I "Världarnas krig Z" kom ursprungligen horderna av zombies från
Kina. På enträgen begäran av Kina ändrades zombiernas ursprung till Ryssland.

Nu kommer de kinesiska kamraterna att delta i produktion och
distribution av filmer över hela världen. Kinas ägarintressen i Hollywood
håller på att bli ett av de viktigaste instrumenten för
"mjuk makt". Dessutom har den kinesiska invasionen pågått under
en lång tid.

Före 1994 var det i princip förbjudet att visa utländska filmer
i Kina. Nu är det tillåtet men antalet importerade filmer
begränsades först till 20/år och sedan 2009 till 34/år.

Men dessa filmer visas i gengäld i världens största biografnät.
År 2015 inbringade Kinas filmdistribution mer än 6 miljarder
dollar. Idag är det näst största filmmarknaden efter USA, och
2018 blir det den största.

Hollywood kämpar sedan länge för att ta sig in på den marknaden.
För att ha framgång måste de uppfylla vissa kriterier: ingen religion,
inte så mycket erotik och det goda måste besegra det onda.

För att kringgå kvoten på 34 filmer sluter utländska studios
kontrakt med kinesiska bolag om samproduktioner. Regeringen
uppmuntrar detta, både för att det är ekonomiskt fördelaktigt och
för att det ger en möjlighet att påverka innehållet redan på
manusstadiet.

De kinesiska riktlinjer innebär bl.a. att skandalomsusade
skådespelare inte tillåts lämna över det nationella filmpriset och
kinesiska filmbolag är förbjudna att medverka i utländska filmer
som "kränker Kinas nationella värdighet och intressen, framkallar
social instabilitet och kränker kinesernas nationella stolthet".

Halvåret före affären Ma-Spielberg förvärvade det kinesiska
företaget Dalian Wanda Group en majoritetsandel i filmstudio
Legendary för 3,5 miljarder dollar.

Under sommaren förde Dalian Wanda samtal om att förvärva en andel
på 49 procent av Paramount Pictures, och i september ingicks en
allians med Sony Pictures Entertainment.

Den ryska tidningen Vzgljad ger exempel på misstänkta
tillrättalägganden i amerikanska filmer för att få dem att passa
Kina. I Rian Johnsons "Looper" (2012) sparar huvudpersonen
pengar för att släppa allt och resa till Paris.

Plötsligt dök en ny replik upp i manus. Chefen säger till hjälten:

"Jag är från framtiden. Det är bättre om du åker till Kina."

Varpå hjälten börjar drömma om Shanghai istället för Paris.

Ett annat exempel: i "Red Dawn" intar den kinesiska armén USA.
Efter förhandlingar med de kinesiska censorerna förvandlades
ockupanterna till nordkoreaner.

I "Mission: Impossible - 3" avlägsnade den kinesiska censuren
pittoreska bilder som visade hur underkläder hänger på tork på
Shanghais balkonger.

I september gjorde 16 medlemmar av USA-kongressen en begäran om
att utreda Kinas växande inflytande på amerikansk film.

Sedan Hollywood i tre-fyra generationer har hjärntvättat världens
biopubliker med den amerikanska livsstilen är det naturligtvis
ironiskt att se hur snabbt USA-kongressen går i taket för några
vänliga ord om Kina uttalade i Hollywood-produktioner.


Stefan Lindgren