18 okt. 2016

Tyskland rustar

Tyskt stridsflyg som illegalt stationerats i Syrien. Tyskland har tidigare
deltagit i bl.a. det folkrättsstridiga kriget mot Jugoslavien.
Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen sade igår att Tyskland är" redo att spela en mer aktiv roll i det militära och tekniska samarbetet i Europa".  


Hon sade det på en konferens med 200 höga officerare i Bundeswehr. "Förändringar behövs. Isolering och återhållsamhet kommer inte att lösa de problem som vi står inför i världen, i Europa och här i vårt land", förklarade ministern för Reuters.

Samtidigt påminde von der Leyen om "Rysslands aggressiva handlingar", det förödande syriska kriget och den eskalerande konflikten i Afrika. "Tyskland är redo att delta ... att ta på sig mer ansvar," - sade ministern och tillade att det kommer att kräva enorm investeringar i tid och pengar.De tyska militärutgifterna ökar till 2020 med totalt 10 miljarder euro som ska spenderas på inköp av vapen och starkare armé.
Enligt ministern är EU med sina 500 miljoner invånare, 1,5 miljoner militärer och total årlig militärbudget på mer än 200 miljarder euro, fortfarande "långt från att nå sin potential inom detta område". Det handlar inte, betonade ministern, om "konkurrens med Nato", som gör sitt yttersta för att stärka sitt försvar vid alliansens östgräns för att motverka Rysslands militära styrka. Men Europa behöver nya strukturer som kan svara snabbt på en rad olika utmaningar.

Deutsche Welle

PS. Intressant i sammanhanget:

Under 2014 växte Rysslands försvarsutgifter med 17,9 procent jämfört med föregående år, och 2015 ökade de med 28,3 procent.

Men 2016 sjunker försvarsutgifterna och tendensen kommer att fortsätta. Enligt budgetförslaget sänks försvarskostnaderna med 6 procent per år fram till 2019. (Ryska posten)