26 okt. 2016

Afrikanska stater lämnar ICC

Gambias president Yahya Jammeh.
Sydafrika, Burundi och Gambia har beslutat att lämna Internationella brottmålsdomstolen (ICC) som de anklagar för inbiten rasism. 

Under sin 14-åriga existens har domstolen uteslutande väckt åtal mot svarta afrikaner. Har verkligen inga andra brott begåtts?


USA och Israel har långt tidigare gjort sig oåtkomliga för åtal. 
Förra veckan meddelade Sydafrika att det drar sig ur ICC med motiveringen att landets "engagemang för en fredlig lösning av konflikter ibland är oförenligt med ICC:s tolkningar." I tisdags meddelade även regeringen i Gambia landets beslut att dra sig ur ICC. Gambiska myndigheter anklagade ICC för att bara ställa afrikaner inför rätta. Det första landet som lämnade ICC var Burundi vars president Pierre Nkurunziza den 18 oktober undertecknade en  lag om utträde ur ICC.


Kina säger i ett uttalande att det "respekterar beslutet av respektive land att dra sig ur den internationella brottmålsdomstolen ... Kina stöder det internationella samfundets ansträngningar för att bekämpa internationell brottslighet och främja fred och rättsliga rättvisa. Samtidigt insisterar vi på att ICC måste respektera enskilda staters suveränitet och andra folkrättsliga principer ... ".

Tidigare har det ansetts uteslutet att väcka åtal mot sittande statsöverhuvuden, eftersom detta direkt undergräver den nationella suveräniteten, men ICC har uppenbarligen ingen respekt för den principen.


ICC, som inledde sitt arbete i juli 2002, har 124 medlemsländer och är den enda permanent internationella rättslig struktur som har befogenhet att pröva fall av brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.


Hittills har åtal väckts rörande Kongo, Uganda, Centralafrikanska republiken, Sudan, Kenya samt Libyen. I det sistnämnda fallet utfärdade domstolen arresteringsorder mot Gaddafi, dennes son och underrättelsechef. Att domstolen istället skulle söka Gadaffis mördare är otänkbar tanke i denna upp-och-ner-vända domstol.


Två av de värsta förbrytarna mot folkrätten, USA och Israel, skrev först på ICC-fördraget men drog sig senare ur för att göra sig oåtkomliga för åtal.


red