29 sep. 2016

Vad är nytt i MH17-utredningen?

Utredarnas "pedagogiska" bevisföring. De avgörande frågornas undveks.
Vem sköt ned passagererarplanet MH17 dne 17 juli 2014?

Igår höll JIT, Joint Investigation Team, presskonferens i
Nederländerna. Meningen var att resultaten av en brottsutredning
skulle presenteras. Så skedde inte.

Istället fick publiken en dataanimerad presentation av teorier och hypoteser grundade på mycket tvivelaktiga "bevis".


Det blev ingen rapport, inga officiella slutsatser. Bara en färgglad
animerad uppvisning av "bevis" varav de flesta vore oanvändbara
i en rättegång.


Nyligen överlämnade Rysslands regering radarbilder, och
vapentillverkaren Almaz-Antej nya data, som entydigt visar att
ingen missil har rört sig öster om MH17-planet, vilket utredarna
påstår.

Utredarnas datamodeller bygger på forskning som utförts på helt
andra, amerikanska missiltyper.

Detta är en avgörande punkt, eftersom Ukrainas krigsmakt hade
BUK-missiler placerade väster om planet, i byn Zarosjtjenskoje.

Utredarna lägger locket på: "As far as we are concerned the discussion
about the radar images can be concluded" (Vad oss anbelangar
kan diskussionen om radarbilder avslutas).

Man undviker också frågan om vilken stridsspets missilen hade.
Var det en 9H314M skulle det tala för en rysk missil, men är det
den äldre typen utan fjärilsformade metallelement är det mer
sannolikt en BUK ur Ukrainas arsenal.

Istället ägnade man sig åt ohämmat skryt. 100 till 200 utredare
har gått igenom 150 000 olagligt avlyssnade telefonsamtal som den
ukrainska kuppregimen först filtrerat - och haft möjlighet att
manipulera.

Med hjälp av Internetgruppen "Bellingcat", vars bevis i en rad
fall punkterats av ryska Internetspanare, utpekas 100 namngivna
ryssar som ansvariga för att ha släckt 298 människors liv.
Synnerligen oetiskt och knappast något som påminner om en seriös
brottsutredning.

Av utredarnas "preliminära resultat" framgår att USA fortfarande
inte presenterat sina satellitdata, bara en "rapport" där det
intygas att den dödliga BUK-missilen avfyrades från
rebellkontrollerat område i Snezjnoje. USA:s ord räcker i domstol,
hävdar utredarna förnöjt.

På den ukrainska regeringens hedersord utesluts den alternativa
möjligheten av att missilen avfyrades från Rosjtjenskoje, så som
vapentillverkaren Almaz-Antej hävdar.

Medvetna om att JIT inte fått fram något nytt förlängs mandatet
till 2018. I gruppen ingår de verkliga brottslingarna -
Ukrainas myndigheter - vilket garanterar att bevisen bara kan gå i en
riktning.

Ukraina är ytterst skyldigt till katastrofen genom att man lät
civila plan flyga över en krigszon, där bara dagarna innan andra
plan nedskjutits.

Ryska UD påpekar det märkliga i att ett av de misstänkta länderna,
Ukraina, sitter med i utredningen.

Kom ihåg att MH17-katastrofen var det som utlöste västvärldens
sanktioner mot Ryssland. Sedan dess har andra motiveringar hängts på
sanktionspolitiken, men MH17 är grundbulten.

Nederländernas riksåklagare klargjorde att inga anklagelser föreligger mot
Ryssland eller enskilda ryska medborgare - trots att
presskonferensen svämmade över av insinuationer om rysk skuld.


Stefan Lindgren