25 sep. 2016

Schweizarna sa nej till höjda pensioner

Schweizarna har i en folkomröstning röstat emot ett förslag om en blygsam höjning av den statliga pensionen. Förslaget fick stöd i fransktalande kantoner men röstades ned i tyskspråkiga och blandade områden.

Initiativet kom från fackföreningar och vänsterpartier och förslaget gällde att höja den statliga pensionen med 10 procent.
Rösterna är inte sluträknade men klart är att förslaget inte går igenom. Enligt lagen krävs  en så kallad dubbel majoritet, dels en majoritet av rösterna i hela landet, dels en majoritet i majoriteten av kantonerna och halvkantonerna.

Förslaget innebar en höjning på mellan 1 400 och 2 800 francs per år, och upp till 4 200 franc för makar (1 franc = 9:16 SEK) och skulle krävt en höjning av arbetsgivaravgifterna på 0,4 procent.

swissinfo