9 sep. 2016

Mirakelmedicinen heter "neka sjukpenning"

De senaste tio åren har Sveriges regeringar - både Alliansen och de rödgröna - arbetat för att avskaffa sjukförsäkringens förmåga att hindra människor gå till arbetet när de är sjuka. Avgörande var att man 2003 slutade respektera läkarintyget.

Sjukförsäkringen lämnade den fasta grunden, att en försäkrad person meddelar till kassan att han inte kan gå till arbete eftersom hen är sjuk, och läkarintyget bekräftar att så är fallet.
Sjukdom kan inte botas genom att sjukpenning nekas, svenska folkets sjuklighet har därför ökat samtidigt som antalet människor som beviljas sjukpenningen minskar.

Så var det fram till året 2010. Antalet sjukpensionärer minskar därför att årligen beviljas få nya förtidspensioner och många sjukpensionärer når pensionsåldern. Slutresultatet är att ca hälften av sjuka människor går till till arbete eller stannar hemma utan lön eller sjukpenning. Några har kommit så långt att de inte har egendom kvar och då får de socialbidrag. Det finns inga mätningar om hur många är sjuka på sin arbetsplats.

När sjukförsäkringen inte skyddar arbetskraften att gå till arbete, leder det det så småningom ökning av beviljade sjukdagar, Detta hände redan 2010 när sjukpenning beviljades bara för i genomsnitt sex sjukdagar per år, 2016 detta har fördubblats.

Regeringen bestämde i december 2015 att ökningen av betalda sjukdagar inte bara ska stoppas utan vändas till motsatsen, från 12 till 9 dagar. Samtidigt lanserades nyheten att sjukpenning kunde man få tills man nådde pensionsåldern. Detta kallades att "avskaffa stupstocken" eller den yttersta gränsen.

Den första februari kom en ny lag och det fattades ett nytt beslut för alla som hade sjukpenning.

Redan före den nya lagen hade man avskaffat sjukpenningen för 500 personer per månad och efter februari 1 000 personer i månaden missar sjukpenningen, detta utöver det tidigare 500 sjukpenningsfall som avslutades per månad. Tempot i avslagen är 12 000 personer per år.
För detta ändamål finns det ett instrument. Det kallas Teambaserad Försäkringsmedicinsk Utredning TFU, som jag har beskrivit i en tidigare artikel.

Det finns pengar, 250 miljoner kronor anslagna och en FTU kostar 34 000 kr. Detta ger över 7 000 utförsäkrade per år, dvs hälften av det antal som regeringen har beslutat att kassan ska utförsäkra.

Dessutom har man avslagit 40 procent av ansökningar till sjukpension mot tidigare 30 procent vilket innebär att årligen drygt 1 000 långtidssjuka blir utan sjukpension.

Regeringen kommer på detta sätt nå sitt mål att banta ohälsotalet till i genomsnitt 9 sjukdagar per år. Antalet utförsäkrade personer kommer att vara omkring av samma storlek som 2010-12 under Alliansen, dvs. 70 000 personer.

Seppo Isotalo