12 sep. 2016

Kinesisk järnvägsdiplomati

I tisdags, den 6 september, anlände det första kinesiska godståget till gränsstationen Hairatan i norra Balkh-provinsen, i Afghanistan. Därifrån kan godset föras vidare på Afghanistans första järnvägssträcka (frånsett en stump till f d kungliga palatset Darul Aman i Kabul) till Mazar-e Sharif.

Tåget har kört den 750 mil långa sträckan från östra Kina genom Kazakstan och Uzbekistan, och resan tog två veckor.

Enligt rapporter i media bestod den första leveransen av 100 containrar med olika varor till ett värde av cirka 4 miljoner dollar ..

Ankomsten av det första godståget från Kina markerar början av förverkligandet av det kinesiska "nya Sidenvägen"-projektet. Det markerar också slutet på Afghanistans relativa isolering. Landet har saknat järnvägar, delvis till följd av ett politiskt beslut som kung Abdur Rahman Khan fattade i början av 1900-talet. Han ansåg att järnvägar bara skulle underlätta för utländska makter att penetrera Afghanistan.

I sitt tal vid ceremonin när det första kinesiska tåget anlände sade Kinas ambassadör i Afghanistan Yao Jing att projektet bidrar till integration av de regionala ekonomierna, inklusive Afghanistan.

Experter ser Kinas politik som ett sätt att bygga "mjuk makt" i regionen. Konceptet att låta järnvägsbyggen öppna för handel och vidgade kontakter har Kina redan utprovat i Afrika (Kenya, Tanzania, Nigeria, Rwanda, Burundi) där det byggt hundratals mil järnväg och idag har över en miljon anställda.

Kina agerar mycket försiktigt i den afghanska konflikten och undviker att stöta sig med någondera sidan. Uppenbarligen hoppas Kina att handel och ekonomisk utveckling ska kunna bli en fredskraft i sig. Att det även öppnar för ökat kinesiskt inflytande är obestridligt.

war and peace (ru)