2 sep. 2016

Nytt skuldrekord i USA

Statsskulden som andel av BNP är ännu inte upp i de nivåer som föror-
sakades av 2:a världskriget men tros komma att passera den nivån på 2020-talet.
USA:s statsskuld passerade denna vecka 19,5 biljoner dollar för förstagången någonsin, lite mer än sju månader efter att 19-biljonersgränsen passerades. Skulden uppgick till 19,51 biljoner onsdag kväll, rapporterade finansdepartementet. När lånetaket återinförs i mars väntar en ny kris.

Då president Obama tillträdde i början av 2009 var den totala
skulden 10,63 biljoner biljoner vilket innebär att det har nästan
fördubblats under hans styre.

Kongressens budgetkontor rapporterade i augusti att skulden i
förhållande till BNP (se bilden) i slutet av detta år kommer att
nå nivåer som inte skådats sedan 1950.
President Obama har skrutit med att de årliga budgetunderskotten
kapats med mer än två tredjedelar de senaste åren. Men det var
först efter att underskotten under hans administration skjutit i
höjden till över 1 biljon dollar. Först de senaste åren återvände de
till de högsta nivåerna under hans föregångare, president George
W. Bush.

USA-kongressen har satt det tidigare lagstadgade skuldtaket ur kraft fram till
mitten av mars, vilket innebär att skulden kan  stiga precis så
mycket som den federala regeringen låter det. Den totala
statsskulden när Obama lämnar sitt ämbete i januari väntas närma
sig 20 biljoner.

Den 15 mars träder skuldtaket i kraft igen och en ny kris i USA:s
statsfinanser kan förutsägas.

Washington Examiner 1/9

Fotnot: Hur mycket är 20 biljoner dollar? Det motsvarar BNP (ej
köpkraftsjusterad)i de 180 fattigaste av 200 länder i
Världsbankens statistik.