1 sep. 2016

Många tyskar litar mer på Putin än på Merkel

Många tyska väljare känner större förtroende för Rysslands president Vladimir Putin än för det egna landets kansler Angela Merkel. Detta sensationella resultat har Die Zeit kommit fram till i en opinionsmätning.

I synnerhet anhängare av AFD (Alternativ för Tyskland) och vänsterpartiet Die Linke litar mer på Putin än på Merkel.Bland AFD:s supportrar är det nästan en tredjedel (30 procent) är
som litar mer på Putin än på Merkel och bland vänsterns anhängare är
andelen ännu större 31 procent).

I genomsnitt är det dock bara tolv procent av de tillfrågade
som säger att de litar mer på Putin. Bland CDU:s och SPD:s sympatisörer är andelen tre resp. fyra procent, bland de gröna
två proicent och bland liberala FDP:s anhängare sex procent.

Skillnaden är också stor mellan öst och väst. I genomsnitt är det
nästan var fjärde östväljare (23 procent) som sätter Putin före
Merkel. I de gamla delstaterna är det tio procent.

De fullständiga undersökningsresultaten publiceras i nya numret
av Die Zeit.

red