22 sep. 2016

Estland stagnerar

Världshistoriens dyraste vandalism? 2007 monterade Estland ner
"Bronssolodaten". Kostnad: 8 miljarder euro per år.
Vad har Estland uppnått under ett kvartssekel av nationellt
oberoende? Strävan att klippa alla band med Ryssland har
uppenbarligen skadat den estniska ekonomin.

Estland räknade 1989 1,6 miljoner invånare, idag 1,3 miljoner, nära 20 procent färre. Detta enligt offentlig statistik. I verkligheten kan utflyttningen vara större.2007 passerades en gräns, när myndigheterna i Estland beslöt att
ge sig på sovjetiska krigstida monument, heliga inte bara för
Rysslands befolkning utan också för alla antifascister i Estland.
Sedan "Bronssoldaten" i Tallinns centrum nedmonterats beslöt
Rysslands regering att minska sin transitering av varor genom
Estlands hamnar.

Idag har Föreningen för logistik och transport beräknat de årliga
förlusterna av transitavgifter (15 euro/ton) till 510 miljoner
euro eller drygt 3 500 svenska kronor per invånare.

Estlands hamnar som var de mest frekventerade i Östersjön har
nu sjunkit tillbaka till fjärdeplatsen. med första till fjärde plats.
Med tanke på att transiteringen stod för 16 procent av den
estniska ekonomin, kan de totala förlusterna beräknas till 8
miljarder euro per år, skriver nyhetsbyrån Ria-Novosti.

För tio år sedan, det vill säga 2006, mottog estniska järnvägar i
genomsnitt 32 ryska tåg per dag. Och dessa tåg transporterade inte
bara varor, utan också tusentals arbetare - chaufförer,
hamnarbetare, kranförare osv. Den ekonomiska förlusten av att den
arbetskraften inte längre är tillgänglig är svårare att beräkna,
men den är betydande.

Sammantaget talar den ryska analysen om Estlands politik som ett
nationellt "självmord". Någon finner kanske det överdrivet och
att esterna lever gott utan Ryssland. BNP per capita har
fyrdubblats under självständigheten.

Men poängen är att de skulle kunna leva bättre med en mer
pragmatisk politik gentemot Ryssland. Att BNP-tillväxten har
uteblivit sedan 2014 är ett memento för de estniska
nationalisterna.

red