8 sep. 2016

Finlands (s)-ledare försvarar ryska energiköp

De finländska socialdemokraternas ordförande Antti Rinne skriver idag i en gästkolumn i Helsingin Sanomat att Finlands energisamarbete med Ryssland är bra och inte gör landet beroende.

Rinne kritiserar den alarmistiska rapport från Finlands utrikespolitiska institut som beställts av statsminister Alexander Stubb (samlingsapartiet) när denne var statsminister.

Rinne konstaterar att rapporten bygger på lösan sand. Inga experter har intervjuats, till exempel på Finlands Alexanderinstitut, berömt för sin objektivitet i bedömningar av Ryssland.Rinne vänder sig främst mot beskrivningen av Rysslands utrikespolitik som oföränderlig. Han menar att den har förändrats markant från Putins tal vid säkerhetskonferensen i München 2007 och framåt och att detta måste ses i samband med västsidans agerande.

Allvarligast är dock rapportens förslag att avbryta pågående projekt som Fennovoimas kärnkraftverk vid Bottenviken och NorthStream 2. Detta motiveras av det faktum att energiberoende av Ryssland skulle öka.

Bakgrunden till att Ryssland deltar i Fennovoimaprojektet var att det tyska energibolaget E.ON drog sig ur och Finland måste finna en partner och finansiering. De frågade ryska Rosatom.

Projektet gäller behovet av ytterligare energi i Finland. Anläggningen finns i Finland och bränslet kan köpas från Ryssland eller någon annanstans och lagras flera år i förväg.

Jämfört med att köpa el från Ryssland gör denna lösning Finland mer oberoende, menar Rinne.

Bakom gasledningen i Östersjön mellan Tyskland och Ryssland finns en önskan att säkra Tysklands gasförsörjningen och Finland ska inte ha synpunkter på om den gasen levereras genom Östersjön eller Ukraina.

Även om Rinne delar mycket av kritiken av Rysslands agerande finner han det bisarrt att påstå att Ryssland skulle ifrågasätta Finlands självständighet, som bekräftades i Vinterkriget och fortsättningskriget.

Rinne anser att Finland inte bara ska verkställa EU-beslut utan också ha direkta bilaterala förbindelser med Ryssland.

Rinne anser att Finland även fortsättningsvis ska stå utanför militärallianser . Landet ska fortsätta sin tradition av fredsbevarande insatser. Det är viktigt att Finland har goda relationer med öst, väst och syd, säger han.

Finland är inte någon intressesfär som tillhör vare sig öst eller väst, utan en suverän, självständig stat, slutar s-ledaren.

Källa: Helsingin Sanomat.