30 sep. 2016

Finland provsprängde Buk-missil

Finland har provsprängt en rysk Buk-missil, som funnits i landets arsenal, på begäran av Nederländerna.

Enligt president Sauli Niinistö bad Nederländerna Finland att hålla provsprängningen hemlig. Men röjde sedan själv för media att den ägt rum.Nu har de nederländska myndigheterna sagt att uppgifter om sprängningstestet ska offentliggöras efter att brottsutredningarna har avslutats.

Nederländerna bad år 2015 att Finland skulle göra sprängningstest med Buk-missiler och testen gjordes på hösten 2015. Splitter från testet sändes till Holland för att analyseras.

Beslutet att bistå Nederländerna var svårt för Finland. Niinistö säger att han tog illa upp av att Holland sedan beslöt offentliggöra uppgifter om handräckningen till Nederländerna, eftersom man hade kommit överens om att de skulle hållas hemliga.

Niinistö säger att Finland ännu inte har fattat något beslut om att ge ytterligare uppgifter till Nederländerna om sprängningstestet. Det är meningen att man ska förhandla om saken med de nederländska myndigheterna.

Enligt Niinistö försvårades överlämnandet av uppgifter till Nederländerna också av köpavtal med ryssarna och dess sekretessbestämmelser.

- Vi har gett så mycket information som köpavtalet tillåter, sade Niinistö.

yle.se