6 sep. 2016

USA:s bomber dödar ännu 50 om året i Laos

USA har beslutat att anslå 90 miljoner dollar för att ta hand miljontals odetonerade amerikanska bomber i Laos. Medlen kommer att fördelas över tre år. Under de senaste 20 åren har USA använt 100 miljoner dollar för bortskaffande av oexploderad ammunition i Laos (se bilden), vilket anses ha minskat dödligheten från 300 till 50 fall om året, uppger Vita huset.I Laos finns det tiotals miljoner odetonerade bomber som fälldes av den
amerikanska militären under perioden 1964-1973. Bombningarna utfördes
enligt en plan för att skära av vad man kallade "Ho Chi Minh-leden" genom
Laos och Kambodja till Södra Vietnam.

USA:s massiva bombningar av Laos och Kambodja har först de allra senaste
åren erkänts officiellt i Washington.

ap