9 sep. 2016

Damaskus förnekar gasanklagelser


Syrien avfärdar anklagelserna om att regeringsstyrkor skulle ha
använt giftgas mot ett terroristockuperat område i den
strategiska nordvästra staden Aleppo. Regeringen i Damaskus är
redo att samarbeta med organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) i utredningen av fallet.

I ett uttalande på torsdagen anklagade det syriska utrikesministeriet terroristgrupper och deras sponsorer för att sprida påståenden avsedda att undergräva regeringsarméns senaste
framsteg.

"Terroristgrupper och deras beskyddare i väst och vid Persiska
viken sprider regelbundet anti-Syrienpropaganda genom att
tillverka grundlösa påståenden om användningen av kemiska stridsmedel,
som klorgas. Sådana försök syftar till att vilseleda det
internationella samfundet och distrahera världsopinionen från de
brott de begår i Syrien", hette det i uttalandet.

Damaskus är redo att samarbeta med OPCW för att undersöka
påståenden om att syriska helikoptrar i tisdags skulle ha fällt
bomber med klor över Sukri närheten av Aleppo, som ligger 36 mil
norr om huvudstaden Damaskus.

Den syriska regeringen har överlämnat alla sina lager av  kemiska
vapen enligt ett avtal som förhandlades fram av Ryssland och USA
2013.

Avtalet kom till stånd sedan en gasattack i augusti 2013 dödade
hundratals människor i Ghouta utanför Damaskus. Ansvaret för
attacken har fortfarande inte fastställts.

Enligt vad som framkom tidigare i år, bl.a. i en bok av de
franska journalisterna Georges Malbruno och Christian Shesno
("The Road to Damascus") var Frankrikes dåvarande utrikesminister
Laurent Fabius inblandad i en plan för att utlösa fullskaligt angrepp
mot Syrien genom att iscensätta gasattacken i al-Ghouta.

Idag är det oomtvistat att IS har tillgång till kemiska vapen och
även har använt dem. Det är också väl dokumenterat att det inte
finns några vattentäta skott mellan IS, Jabhat al-Nusra och FSA,
de båda senare USA-stödda. Klor är dessutom ett ämne som
används alltmer för civila ändamål och finns överallt.

Som vanligt kämpar Damaskus i underläge i internationella media. Hur
ska Damaskus kunna bevisa vad det inte har gjort? Overifierade
anklagelser om gaskrig och andra grymheter sprids samtidigt i
aldrig sinande ström.

I USA bidar hökarna sin tid och bygger upp en argumentation för
fullskaligt angrepp på Syrien som ska kunna iscensättas när Obama
avgår.

Syrien har angripits av utifrån stödda militanter sedan mars 2011.
FN: s särskilda sändebud för Syrien Staffan de Mistura uppskattar
att över 400 tusen människor har dödats i konflikten.

2014 sade dock  FN sa att det skulle inte längre uppdatera sin
dödssiffra för Syrien, eftersom det inte kunde verifiera de
siffror som kommit från olika källor.

red