16 sep. 2016

Sverige köper ryskt kärnbränsle

Det statliga ryska bolaget Rosatom-TVEL planerar att inom kort skriva kontrakt för leverans av ryskt kärnbränsle till Sverige,
uppger Peter Lavrjonjuk i företagsledningen.

Rosatom räknar med att få leverera bränsle till Ringhals 2020-2021.

Sverige har som första västland testat det nya ryska bränslet"TVS-Kvadrat". Det har utvecklats i Ryssland för att
komma in på marknaden bränsle till tryckvattenreaktorer i utländska
kärnkraftverk.

Våren 2014 testades framgångsrikt den första bränslepatronen i
tredje Ringhalsreaktorn (bilden).

Rosatom-TVEL har lyckats teckna avtal med utländska bolag. Tidigare
i år tecknades kontrakt med amerikanska GNF som ska marknadsföra "TVS-Kvadrat" på USA:s bränslemarknad. En av kärnkraftsoperatörerna
i USA har skrivit kontraktet för ett pilottest av "TVS-Kvadrat".
de första åtta bränslekassetterna ska installeras 2019.

Ria Novosti