28 apr. 2022

Regeringen vill kuppa in oss i Nato


Sveriges utrikesminister Ann Linde förklarade idag att det inte blir någon folkomröstning om Nato. Enligt henne är det inte brukligt med folkröstningar i utrikespolitiska frågor eller vid anslutning till Nato.

I Sverige har de senast två folkomröstningarna gällt utrikespolitiska frågor - EU 1994 och euron 2003.

Länder som genomfört folkomröstningar innan Nato-inträde är Spanien, Ungern, Slovakien, Slovenien, Georgien (ännu ej med) och Nord-Makedonien.

Dagens uttalande tyder verkligen på att den socialdemokratiska ledningen är inställd på en statskupp.

De tänker sig att en Nato-anslutning ska kunna ske genom ett enkelt regeringsbeslut, med uppbackning av riksdagens Nato-majoritet.

Men grundlagen  medger bara att regeringen ansluter landet till organisation för fredligt samarbete, och med bästa vilja i världen kan inte Nato kallas en sådan.

Följaktligen krävs, även om regeringen av förklarliga skäl vill undvika en folkomröstning, två grundlagsbeslut med mellanliggande val.

Allting annat måste kallas för vad det är - en statskupp, ett anslag på vårt författningsenliga folkstyre.

Det är svårt att tänka sig någon annan rationell förklaring till det agerandet än att de styrande vet något som inte vi vet. Det skulle kunna vara att Pentagon och Bryssel bestämt sig för att ta en total konfrontation med Ryssland om Ukraina och medvetet ta risken att proxykriget övergår i kärnvapenkrig.

Natosidan är med 17 gånger större militärkostnader än Ryssland naturligtvis kapabelt att slå ut Rysslands städer och tättbebyggda områden på samma sätt som man slog ut Irak. Man har alltid haft  illusionen att kunna slå ut Rysslands kärnvapen i ett förstaslag.

Kräv att regeringen offentligt redovisar  sina överväganden och att Finland inte tillåts föra förhandlingar med Nato för svensk räkning så som Sauli Niinistö har gjort idag. Vart försvann varje lands suveräna rätt att välja sin säkerhetspolitiska väg? När blev Sverige finsk koloni?

Stefan Lindgren

 

Stefan Lindgren


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.