8 apr. 2022

Ryssland inför guldmyntfot


Rubeln har återhämtat sig efter det kraftiga värdefallet efter inmarschen i Ukraina och är nu tillbaka på den tidigare kursen gentemot dollar och euro.

En förklaring till den sensationella stabiliseringen är att Rysslands centralbank nu erbjuder sig att inlösa rubel i guld enligt en fast kurs.

Rysslands centralbank, har överraskande meddelat ett fast pris för att köpa guld med rubel. Med ett pris på RUB5,000 (£45.12) för ett gram guld blir Ryssland det enda land med guldmyntfot,  eftersom Schweiz övergav guldmyntfoten 1999.

Guldmyntfoten var allmänt förekommande på 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Under Bretton Woods-eran från 1944 fram till 1971 var också dollarn i princip möjlig att växla in mot guld. Ett uns (27,3 gram) guld var värt 35 dollar. President  Richard Nixon tvingades frångå guldmyntfoten när den amerikanska ekonomin krisade till följd av bl.a. krigen i Indokina.

Putins nya arrangemang gäller till att börja med bara fram till 30 juni. Det är den senaste i en serie av rubel-relaterade åtgärder som började med ukasen den 23 Mars att endast rubel är accepterad valuta när Europa köper gas.

Senare har rubelkravet utsträckts till oljan och Kreml har signalerat sin avsikt att kräva rubel för all export  (t ex. vete, nickel, aluminium, anrikat uran och neon).

Det huvudsakliga målet för dessa åtgärder är att försöka göra rubeln trovärdig  genom att öka efterfrågan på valutmarknaden. Det ligger också i linje med Ryssland och Kinas ambitioner att försvaga  dollarns dominans som global reservvaluta.

Som man kan se i diagrammet nedan, rasade rubeln med mer än 70% i slutet av februari och början av mars när nya västerländska sanktioner infördes som svar på Rysslands invasion av Ukraina (kollapsen ser ut som en ökning i diagrammet eftersom det visar priset för en dollar mätt i rubel).

Diagrammet visar hur den ryska ledningen lyckats återställa rubelns värde till 84 rubel per dollar.


Om Ryssland på sikt ska kunna upprätthålla en guldmyntfot lär vara beroende av vad som händer med efterfrågan på rysk energi. Om väst bara långsamt kan ersätta sitt beroende av rysk olja och gas kan guldmyntfoten övervinna. Ekonomisk nedgång i väst och stigande inflation kan samtidigt i sig öka efterfrågan på den guldbaserade rubeln.

Källa: https://asiatimes.com/2022/04/russian-rubles-gold-standard-unlikely-to-last/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.