12 jan. 2020

Största USA-manövern på 25 år

Från slutet av januari till maj genomför USA "Defender 2020", den största manövern på tysk mark på ungefär ett kvartssekel. Den kommer även att omfatta olika Nato-manövrar.

Tyngdpunkten ligger på månaderna april och maj. Tyskland spelar en central roll inte bara genom Nato-manöverna, utan framför allt i det logistiska stödet till amerikanska trupper.

Bundeswehr har inrättat en egen manöverwebbplats där man målar upp bilden av stora trupp- och materieltransporter österut, med tåg, på pråmar Ruhr-område etc.

Eftersom Natos krigsplaner avseende  Ryssland baseras på förmågan att snabbt förflytta stora kontingenter av trupper till Östeuropa, bör Defender 2020 medföra betydande "framsteg" på detta område i synnerhet.

Fredsrörelsen förbereder sig också för evenemanget.

Med skrämmande beslutsamhet förbereder Nato, USA och Tyskland sig för att "återgå till stormaktsrivaliteten" (Ursula von der Leyen) genom att anpassa sina truppers strategi och struktur för en "framgångsrik" seger över Ryssland (och Kina). För Tyskland är målet att kunna mobilisera stora styrkor mot Ryssland, skriver Informationsstelle Militarisierung.

USA:s nationella säkerhetsstrategi från slutet av 2017 har samma inriktning:
"Kina och Ryssland utmanar USA:s makt, dess inflytande och dess intressen och försöker undergräva USA:s säkerhet och välstånd. [...] Vår uppgift är säkerställa att USA:s militära överlägsenhet kvarstår. [...] Vi kommer att upprätthålla fred genom styrka genom att omplacera vår militär så att den förblir dominerande, avskräcker våra fiender och, om nödvändigt, ska kunna  slåss och vinna. "
Detta följdes av den nationella försvarsstrategin och den nationella militära strategin som publicerades året efter, som i sin tur kom till uttryck i 2020 års budgetprioriteringar.

Det är i detta sammanhang som Defender 2020 kan ses. Ett faktablad från USA-armén säger:

"I framtiden måste USA-militären kunna hejda och bekämpa en nästan jämstark fiende och vinna klart i en högintensiv konflikt på flera nivåer. Defender Europe 2020 bygger på strategisk hastighet och operativiserar målen för den nationella försvarsstrategin såväl genom Nato-avskräckning som genom uppvisning av USA-militärens förmåga att tillsammans med allierade och partners snabbt sätta upp en stor styrka som kan reagera på en kris. "
Under 2016 kom ett simuleringsspel från RAND Corporation till slutsatsen att Ryssland kunde erövra de baltiska staterna inom en kort tid. Frågan om varför Moskva skulle kasta sig in i ett sådant vågspel undveks så långt som möjligt, men RAND-resultaten fungerade ändå som motivering för utplaceringen av "Enhanced Forward Presence" som beslutades samma år - det vill säga fyra Nato-bataljoner om vardera 1 000 soldater i de baltiska staterna och Polen.
Enligt de västerländska militärernas idéer är dessa trupper inte utformade för att besegra en allvarligt attackerande rysk armé. I en nödsituation bör de emellertid kunna stoppa dem tills förstärkningar är på plats - därför är förflyttningstakten av avgörande betydelse. Den första vågen av förstärkningar är Nato:s 5 000 man starka snabbinsatsstyrka (VJTF) som beslutades 2014.

Enligt Bundeswehr bör VJTF kunna vara på plats inom 48 till 72 timmar varhelst trupperna behövs. Från dag fem bör en insats av den en annan insatsstyrka från Nato , bestående av totalt 40 000 soldater, påbörjas. Och från dag 30 efter beslutet borde de ytterligare trupperna från Nato:s beredskapsinitiativ, som beslutades i juli 2018 och aktiverades 1 januari 2020, kunna vara närvarande i krisområdet med 30 000 soldater till.


Sammantaget bygger Nato-planerna på att det är absolut nödvändigt att kunna flytta en styrka på cirka 70 000 soldater till den östra gränsen inom 30 dagar för att stoppa och bekämpa en rysk attack och följaktligen kunna avskräcka den från början.

Som en del av Defender 2020 ska en amerikansk division (20 000 soldater) flyttas från USA till den ryska gränsen. De första amerikanska fartygen ska landa i hamnarna Vlissingen (Nederländerna), Antwerpen (Belgien) och Wilhelmshaven (Tyskland) i slutet av januari 2020.

Redan USA:s bidrag till Defender 2020 kommer att kosta  340 miljoner dollar.

Hamnar där utrustning och / eller soldater kommer att landa inkluderar Bremerhaven, Bremen, Duisburg och Krefeld (konstigt nämns inte Wilhelmshaven här). Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Nürnberg, Ramstein och eventuellt Bremen blir flygplatser.

Beträffande planerade transportvägar talar den tyska regeringen talar om två "väst-östaxlar": "Düsseldorf - Hannover - Magdeburg - Frankfurt / O" och "Düsseldorf - Mannheim - Nürnberg - Dresden - Görlitz". "Transportvägen Nord-Syd" leder över städerna "Bremerhaven - Hannover - Frankfurt / M - Mannheim".
Trupperna ska övernatta i Rhendalen, Augustdorf, Burg Lehnin, Oberlausitz, Garlstedt, Stadtallendorf och Frankenberg, medan "Convoy Support Center" ska upprättas i Garlstedt, Burg och Oberlausitz.

Tysklands insatser sker dels ibnom ramen för landets Nato-medlemskap men precis som Sverige sedan 2019 har landet också ett "värdlandsavtal" som förpliktar det att på alla möjliga sätt hjälpa USA/Nato-stuyrkorna på områden som bl.a. dessa: "Säkra och eskortera", "ruttplanering", "tankning", "boende", "catering" och "IT-anslutning".

Ett viktigt "framsteg" som Defender 2020 ska uppnå är är att testa möjligheterna att transportera tunga USA-stridsfordon på tyska vägar. Att M1 Abrams och det amerikanska pansarskyttefordonet Bradley kan transporteras på de tyska transportfordonen Mammut och Elefant betecknas som ett viktigt framsteg.

År 2019 översteg Nato:s militärutgifter det "magiska" märket på 1 000 miljarder dollar för första gången och uppgick till till 1 040 miljarder dollar. Tyskland kommer att rapportera militära utgifter på cirka 55 miljarder dollar i år  - nästan lika mycket som de 60 miljarder dollar som fredsforskningsinstitutet Sipri uppskattar den ryska militärbudgeten till.


Samtidigt finns kritik mot den ensidiga inriktningen på ett "ryskt hot". Till och med den tidigare inspektören för Bundeswehr, Harald Kujat, har skarpt kritiserat detta grundläggande antagande:

"Helt absurt [...] ensidigt, ofullständigt och tål inte en rationell översyn. […] Putin vet att detta skulle resultera i fullständig internationell isolering - med uppenbara politiska och ekonomiska konsekvenser för landet. "
Fredsrörelsen samlas till överläggningar i Hamburg den 18 januari och i Leipzig den 26 januari 2020. Redan i slutet av november hade cirka 100 personer samlats i Leipzig för en första åtgärdskonferens, och uttalade:

”Manövern är en miljökatastrof, ett vansinnigt slöseri med resurser och naturförstörelse. Det är ett aktivt bidrag från militären till den förestående klimatkatastrofen. Det finns många skäl till att stoppa den...".

Läs mera på imi@imi-online.de.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.