7 jan. 2020

Pentagons krig 2001-19 har kostat 800 000 liv

Ett forskarteam vid Brown University i USA, Costs of War Project, har kommit fram till att det USA-ledda "kriget mot terrorn" som förts sedan 11 september 2001 har kostat 770 000 till 801 000 människoliv i direkta strider.

Om man därtill lägger alla indirekta befolkningsförluster blir det betydligt högre siffror.
Undersökningen utförd vid Brown University gäller strikt endast förluster i strid.2007 publicerade ORB International, ett oberoende forskningsinstitut i London, uppskattningar av de totala krigsförlusterna i Irak sedan den USA-ledda invasionen av Irak 2003. Med över 1,2 miljoner dödsfall (1 220 208) var det den dittills högsta uppskattningen. Med en  felmarginal på +/- 2,5%  beräknade ORB ett intervall från 733 158 till 1 446 063 dödsfall.
Enligt forskare Gideon Polya, som gjorde en beräkning till tioårsdagen för den amerikanska invasionen av Afghanistan 2011, hade de mänskliga kostnaderna för afghanska kriget uppgått till cirka 1,4 miljoner våldsamma dödsfall och 4,2 miljoner icke-våldsamma dödsfall som hade kunnat  undvikas , totalt 5,6 miljoner krigsrelaterade dödsfall.

Stefan Lindgren


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.