25 jan. 2020

Tredje land betalar avtalet Kina-USA

Kina tvingas under två år nära tredubbla sina köp från USA.De senaste 18 månaderna av stiltje i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina avslutades 15 januari med ett 86-sidars avtal, som ska vara "fas ett" i en allomfattande uppgörelse.

Avtalet omfattar immateriell egendom, valuta och Kinas åtagande att köpa 200 miljarder dollar amerikanska varor under de kommande två åren. I gengäld ska USA sänka tullarna med 15 procent på 160 miljarder kinesiska varor och halvera tullar på ytterligare 120 miljarder dollar.
Det amerikanska finansdepartementet har också strukit Kina från listan över valutamanipulatörer där det stått sedan augusti 2019.

"Ett av de största handelsavtal som någonsin slutits!" twittrade Trump.

President Xi har kallat avtalet ”bra för Kina, USA och hela världen”.

Enligt avtalet som vice premiärminister Liu He har förhandlat fram måste Kinas köpa för 75 miljarder dollar industriprodukter från USA, för 50 miljarder dollar energi, för 40 miljarder dollar jordbruksvaror och för 40 miljarder dollar tjänster. Energiprodukterna innefattar
olja, LNG (flytande gas) och kol. Dessutom ska Kina köpa amerikansk utrustning till kärnkraftverk.

En sjunkande tillväxttakt i Kina, krympande arbetskraft, global avmattning och långsammare inhemsk konsumtion - var alltsammans faktorer som fick Kina att göra eftergifter.

Detta bekräftas igenom alla kanaler. Vice-handelsminister Wei Jianguo har sagt att köpet av jordbruksvaror inte är en "ensidig skyldighet" utan att USA måste tillhandahålla "bra produkter till konkurrenskraftiga priser".

Kinas subventioner till statligt ägda företag (SOE) och stränga krav på immateriella rättigheter kommer sannolikt att täckas under "fas två" av handelsuppgörelsen.

En del tror inte att målen är helt realistiska. Kina är bundet av långsiktiga kontrakt för att köpa sojabönor från Argentina och Brasilien. Avtalet medger att ”köp kommer att göras till marknadspriser baserat på kommersiella överväganden och marknadsförhållanden, särskilt när det gäller jordbruksvaror". Kina kan välja att göra sina amerikanska köp vid lämpligaste tidpunkt under ett givet avtalsår.

Kvar återstår att lösa stora frågor om "tekniska spänningar". Kina har en ambitiös plan som kallas  ”Made in 2025”, som kanaliserar statsstöd till tio avancerade branscher som halvledare, robotik, genomik och artificiell intelligens (AI).

Kina försöker komma ikapp USA inom i halvledare, förarlösa bilar (t.ex. Apollo Robotaxi), ansiktsigenkänningsprogramvara och alternativ till Google Maps (Gaode map gjord av AutoNavi Software co). Huawei har tecknat avtal med det nederländska digitala kartläggningsföretaget TomTom om att tillhandahålla kartläggningstjänster och har ersatt delar tillverkade i USA med delar från Japan. HiSilicon (halvledarföretag som ägs av Huawei) tillverkar avancerade chips.

Skeptiker som senator Marco Rubio som har varnat för att amerikanska företag "finansierar Kina". Senator Rubio stöder den föreslagna Equitable Act, som gör det möjligt att  avnotera kinesiska företag som inte följer amerikansk lag.

Kinas medgivanden att köpa amerikanska varor kommer nästan att fördubbla USA:s export. Kina kommer att öka det rättsliga skyddet för patent och mot piratkopiering av varor, avstå från devalvering för att stärka konkurrenskraften etc. 


Den starkaste kritiken kommer dock från omvärlden. Risken är att avtalet Kina-USA sätter en trend mot minskad frihandel och ökad byteshandel. Enligt den ryske presidentrådgivaren Maksim Oresjkin kan en följd bli att europeiska, inklusive ryska exportörer, hamnar under ökad press..

"Detta är en stor tickande tidsbomb. Med början 2021-2022 kommer vi att se en hel del tvister i triangeln mellan USA och Kina och Europa inklusive andra länder."

Oresjkin konstaterade att Ryssland förblir en anhängare av multilaterala format när det gäller världshandel. "Jag tror inte att bilateralism är framtiden för världshandelspolitiken. Ryssland kommer säkert att förbli en anhängare av de multilaterala formaten", sa han.

"Om Kina köper amerikanska produkter för 200 miljarder dollar på två år, kommer det i alla fall att utgöra 30 procent av all import till Kina. Tidigare har USA hittills bara svarat för cirka 10-12 procent", säger professor Aleksej Maslov vid Högre ekonomiska skolan i Moskva.

Det är klart vem som drabbas: Australien, Nya Zeeland, Indien, Vietnam - länder som levererat samma produkter till Kina. Ryssland kommer att drabbas i mindre utsträckning, eftersom det inte hunnit ta sig in på den kinesiska varumarknaden i nämnvärd skala, säger Oresjkin.


Medan marknaderna har svarat positivt på den första fasen av det nya handelsavtalet är  EU:s handelskommissionär, Phil Hogan, starkt kritik och menar att avtalet är kortsiktigt och styrt av Trumps önskan att återväljas i november.

"Låt oss titta på detaljerna... Vi har fortfarande 20-procentiga tullar på båda sidor. Detta kommer inte att vara bra för konkurrenskraften eller jobben", sade han.
redKällor: cnbc.com 15/1, bbc 16/1 vetjer s solovjovym 24/1 etc.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.