2 maj 2023

Koloni, indianreservat eller bantustat?

Tjeckiska kängor ska gå dit USA vill.

I debatter om Natoanslutningen pekar motståndarna på risken att Sverige bli en amerikansk koloni. Det finns även de som påstår att anslutningen är en fråga om en statskupp där politiker – utan folkomröstning och utan hänsyn till grundlagen – med några penndrag förvandlar ett oberoende, neutralt och respekterat land till en vasall i tjänst hos en döende stormakt utrustad med kärnvapen.

Efter att jag kom över och läste ett DCA-avtal (Defense Cooperation Agreement) om ett militärt samarbete mellan den tjeckiska och den amerikanska armén på Tjeckiens territorium har dessa farhågor besannats, skriver frilansjournalisten och filmaren Franz Smidek.

Det ensidiga diktatet till förmån för USA/Nato, som den 26 april 2023 godkändes av den tjeckiska regeringen, lämnar en bitter eftersmak. Efter ratificeringen av DCA-avtalet förvandlas Tjeckien till något som snarare påminner om ett indianreservat alternativt en bantustat. 

Enligt avtalet kommer den amerikanska armén att förvärva fyra flygfält, fyra övningsområden och tre kaserner i Tjeckien. Dessa områden blir ett amerikanskt extraterritoriellt område utanför regeringens och statens kontroll. Den tjeckiska staten kommer inte heller att ha någon kontroll över vilka vapen som placeras där.

DCA framställs som ett nödvändigt rutinavtal för alla Nato-länder. Det sägs att USA har ett liknande avtal med 24 Nato-medlemsländer, bland dem Polen, Slovakien, Ungern, Litauen, Lettland, Estland, Rumänien och Bulgarien.

Det detaljerade, 40-sidiga DCA-avtalet kan läsas här.

Franz Smidek


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.