11 maj 2023

Trump vill stoppa vapentrafiken till Ukraina


Idag meddelade Storbritannien att landet ska leverera missilen Storm Shadow som har 500 km räckvidd, vilket täcker hela Donbass och en bit in i Ryssland. Därmed fortsätter britterna att vara ledande i upptrappningen.

Det var britterna som först fattade beslutet att skicka stridsvagnar till Kiev och nu långskjutande missiler. Inom Nato har tydligen britterna fått rollen av att bana väg för resten.

Mot bakgrund av det ter sig ex-president Trumps svar på en publikfråga om han tänker fortsätta vapenstödet som förnuftigt och upplyst. Men har förnuftet en chans? Så här ser det ut i de senaste opinionsmätningarna:

Första spalten visar hur många procent som är beredda att rösta för en kandidat, andra spalten hur många som är mot och tredje spalten skillnaden mellan  de båda värdena. Just nu fördel: DeSantis.

Joe Biden41.452.4-11.0
Donald Trump38.754.9-16.2
Ron DeSantis41.342.3-1.0
Kamala Harris38.754.2-15.5


Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.