16 maj 2023

Därför dödade Nato Gaddafi

www.flickr.com/photos/nickolette/366293023/

Läckta e-postmeddelanden till och från 
Hillary Clinton avslöjar att Nato dödade Gaddafi för att stoppa bildandet av ett Afrikas förenta stater.

När USA:s dåvarande utrikesminister Hillary Clinton fick höra om mordet på Gaddafi brast hon ut i skratt och sa:

"Vi kom, vi såg, han dog"

Sanningen var att detta inte bara handlade om mordet på Muammar Gaddafi; med största säkerhet var invasionen av Libyen snarare ett organiserat brott för att kunna stjäla Libyens 143 ton guld och silver.

Det handlade om att bromsa Libyens ekonomiska utveckling och göra landet evigt beroende av väst för sin överlevnad.

Av de 3 000 e-postmeddelanden som släpptes från Hillary Clintons privata e-postserver i slutet av december 2015 kom ungefär en tredjedel från hennes nära förtrogne Sidney Blumenthal. Ett av dessa e-postmeddelanden, daterat den 2 april 2011, innehöll bl.a. detta:

Gaddafis regering har 143 ton guld och en liknande mängd silver. Detta guldinnehav har byggts upp före det nuvarande upproret och var avsett att användas för att etablera en panafrikansk valuta baserad på den libyska guld-dinaren.

Denna plan syftade till att ge de fransktalande afrikanska länderna ett alternativ till den franska francen (CFA).

En "källkommentar" har lagts till det ursprungliga nu offentliggjorda e-postmeddelandet:

Enligt experter värderas denna mängd guld och silver till mer än 7 miljarder dollar. Franska underrättelsetjänsten hade upptäckt denna plan strax efter att det nuvarande upproret började, och detta var en av de faktorer som påverkade president Nicolas Sarkozys beslut att låta Frankrike gå med i attacken mot Libyen. Enligt experterna var följande frågor avgörande för Sarkozys planer:

1. En önskan att skaffa sig en större andel av Libyens oljeproduktion,

2. Öka det franska inflytandet i Nordafrika,

3. Förbättra hans inrikespolitiska situation i Frankrike,

4. Ge den franska militären en möjlighet att återfå sin position i världen

5. Ta itu med hans rådgivares oro över Gaddafis långtgående planer på att ersätta Frankrike som den dominerande makten i det fransktalande Afrika.

Påfallande frånvarande är varje omnämnande av några humanitära problem. Målen var att hindra ett enande av Afrika och att kapa åt sig pengar, makt och olja.

Gaddafi och Obama var bästa vänner. Men eftersom Obama nu tillhörde västsidan och gjorde saken värre som USA:s president, bröt väst deras vänskap. Detta är vad Gaddafi sa om att Obama ville se honom död:

”Min lille afrikanske son, Obama, vill döda mig, beröva vårt land friheten, ta bort våra gratis bostäder, vår gratis medicin, vår gratis utbildning, vår gratis mat, och ersätta den med den amerikansk typen av tjuveri, kallad kapitalism.” (Överste Gaddafi).

Tre år före mordet på honom hade Gaddafi öst beröm över Barack Obama och fruktat att Obama kunde komma att mördas. Föga anade han att det istället skulle bli Obama som skulle bli Gaddafis mördare.

"Jag fruktar att de kan likvidera den här unge mannen eller tvinga honom att underkasta sig deras imperialistiska politik", sa Gaddafi på ett universitetsmöte med sina anhängare i Sirte, utan att specificera vem som skulle kunna sätta Obama under press.

"Obama är en glimt av hopp mitt i det imperialistiska mörkret", sa den libyske ledaren och tillade: "Det finns en rädsla för att de skulle kunna likvidera honom så som de likviderade Kennedy, Martin Luther King och Abraham Lincoln."

Gaddafi, som var ordförande för Afrikanska unionen 2009, erbjöd sig att samarbeta med Obama för att upprätthålla säkerhet, stabilitet och välstånd i Afrika och på andra håll.

Gaddafi berömde Obama för att han bröt med vad han sa var den gamla amerikanska utrikespolitiken, en politik som dikterade för resten av världen vad man skulle göra för att tjäna USA:s intressen.

Källa: United States of Africa (facebook) eller här (på twitter).

Översättning: Lennart Palm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.