27 maj 2023

4,5 miljoner döda i USA:s krig efter 11 september 2001

11 mars 2012 massakrerade sergeant Robert Bales familjer i två afghanska byar när de sov. Dessa dödsfall är bland de få som USA erkänt.

Mer än 4,5 miljoner människorna har dött i de krig USA startade efter terrorattackerna den 11 september 2001. Det är resultatet av forskningsprojektet Costs of War vid Brown-universitetet i Providence, Rhode Island. Universitetet är ett av USA:s åtta mest prestigefyllda och kända universitet, de som brukar kallas "The Ivy League". I projektet har 35 akademiker, juridiska experter, läkare och människorättsarbetare deltagit.

Enligt rapporten har mellan 906 000 och 937 000 människor dött som en direkt följd av krigen i Afghanistan, Irak, Pakistan, Syrien, Jemen, Libyen och Somalia sedan 2001. Dessutom har inte mindre än 3,6 miljoner dött på grund av problem som hänger ihop med dessa krig. Forskningsdokumentet betonar här särskilt den på krigen följande ekonomiska kollapsen, den osäkra mattillgången, förstörelsen av sjukvårdsinfrastruktur, miljöföroreningarna och återkommande våld.

Forskarna har särskilt inriktat sig på USA:s roll i de utrikes konflikter som följde på attackerna 11 september. "Dessa länder har fått gå igenom de mest våldsamma krig, krig som den amerikanska regeringen startat efter 2001 i det som kallas kriget mot terrorn", är forskarnas slutsats.

Rapporten framhåller att antalet indirekta dödsfall bara kan bli en "mycket noggrann uppskattning" eftersom "de verkliga konsekvenserna är så stora och komplexa att de inte går att kvantifiera".

"Även om den amerikanska regeringen inte är ensamt ansvarig för skadorna, är den skyldig att ge humanitärt bistånd och bidra till återuppbyggnaden i krigszonerna efter den 11 september", kommenterar Costs of War-projektet.

Enligt projektdeltagarna ”måste den amerikanska regeringen göra betydligt mer än den gör för att ta sitt ansvar”.

Sammanfattning av projektets huvudresultat

• Minst 929 000 människor har dött på grund av direkta krigshandlingar, inklusive väpnade styrkor på alla sidor av konflikterna, entreprenörer, civilpersoner, journalister och humanitära arbetare.

• Många gånger fler har dött indirekt i dessa krig på grund av följdverkningar i form av undernäring, skadad infrastruktur och miljöförstöring.

• Över 387 000 civila har dödats i direkt våld av alla parter i dessa konflikter.

• Över 7 050 USA-soldater har dött i krigen.

• Vi vet inte hela omfattningen av hur många USA-soldater som återvände från dessa krig skadade eller sjuka.

• Många dödsfall och skadade bland  USA.s kontraktsanställda legosoldater har inte, som lagen kräver, rapporterats in, men dödssiffran är troligen cirka 8 000.

38 miljoner människor har fördrivits av krigen efter 11 september i Afghanistan, Pakistan, Irak, Syrien, Libyen, Jemen, Somalia och Filippinerna.

• USA:s regering bekämpar terrorism i 85 länder, vilket spridit detta krig över hela världen.

• Krigen efter 11 september har avsevärt bidragit till klimatförändringarna. USA:s försvarsdepartement är en av världens största utsläppare av växthusgaser.

• Krigen har åtföljts av urholkning av medborgerliga och mänskliga rättigheter både hemma och utomlands.

• De mänskliga och ekonomiska kostnaderna för dessa krig kommer att fortsätta i årtionden. Vissa kostnader, så kommer till exempel kostnaderna för USA:s veteranvård inte att nå sin topp förrän vid mitten av seklet.

• De flesta av USA:s ekonomiska bidrag till återuppbyggnadsinsatser i Irak och Afghanistan har i själva verket gått till att beväpna säkerhetsstyrkor i båda länderna. Mycket av pengarna som anslagits till humanitär hjälp och återuppbyggnad av civilsamhället har gått förlorade genom bedrägerier, slöseri och missbruk.

• Kostnaden för krigen efter 11 september i Irak, Afghanistan, Pakistan, Syrien och på andra håll uppgår till cirka 8 biljoner dollar. Summan inkluderar inte framtida räntekostnader på den upplåning som gjordes till krigen.

• Biverkningarna på USA:s ekonomi har också varit betydande, inklusive förlust av arbetstillfällen och räntehöjningar.

• USA:s politiker övervägde knappt några alternativ till krig i efterdyningarna av 11 september eller i debatten om invasionen av Irak. En del sådana alternativa paradigm för att bekämpa problemet med terrorattacker är faktiskt fortfarande tillgängliga för USA.

Övers: Lennart Palm 

Källa: https://watson.brown.edu/costsofwar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.