9 dec. 2017

Haagtribunal friar Milosevic igenElva år efter Milosevics död har en andra rättegångskammare vid FN:s krigsförbrytartribunal i Haag konstaterat att Slobodan Milosevic inte var ansvarig för krigsförbrytelser begångna i Bosnien och Hercegovina, rapporterar Andy Wilcoxson via Strategigic Culture.

.
Begravt i en fotnot långt inne i  fjärde volymen av domen mot den bosnisk-serbiske generalen Ratko Mladic fastslår domarna enhälligt:


"De bevis som mottogs av rättegångskammaren visade inte att Slobodan Milosevic, Jovica Stanisic, Franko Simatovic, Zeljko Raznatovic eller Vojislav Seselj deltog i genomförandet av det gemensamma brottsliga målet” att etablera en etniskt homogen bosnisk-serbisk enhet genom att beordra de brott som åtalet påstod.[1]

Detta är ett viktigt medgivande, skriver Wilcoxson, eftersom praktiskt taget hela den västerländska pressen och praktiskt taget alla politiska ledare i varje västligt land under de senaste 25 åren påstått att Slobodan Milosevic var en monstruös folkmördare av samma skrot och korn som Adolf Hitler.

- Man  ljög för att rättfärdiga ekonomiska sanktioner och NATO:s militära aggression mot Serbiens folk - precis som man ljög för oss för att rättfärdiga Irakkriget, skriver Wilcoxson.

Detta är den andra gången rättegångskammaren vid Internationella krigsförbrytartribunalen för f d Jugoslavien (ICTY) som kommer till slutsatsen att Slobodan Milosevic inte var skyldig till de allvarligaste brott som han anklagades för.

Förra året slog tribunalen i målet mot Radovan Karadzic fast att "kammaren inte är övertygad om att det fanns tillräckliga bevis i målet för att finna att Slobodan Milosevic samtyckt till den gemensamma planen" att permanent avlägsna bosniska muslimer och bosniska kroater från det territorium som bosnienserber gjorde anspråk på. [2]

Tribunalen har inte gjort någonting för att offentliggöra dessa resultat trots att Slobodan Milosevic anklagades på 66 punkter för folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

Milosevic dog i ICTY:s fängelse innan hans egen rättegång avslutades. Han påträffades död i sin cell efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt två veckor efter att domstolen förvägrat honom möjlighet till hjärtkirurgi som skulle ha räddat sitt liv. [3]

red

NOTER:

[1] ICTY, Mladic Judgment, Vol. IV, 22 november 2017, sid. 2090, fotnot 15357
[2] http: //www.icty.org/x/cases/mladic/tjug/sv/171122-4of5_1.pdf%5B2%5D ICTY, Karadzics dom, 24 mars 2016, para. 3460http: //www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf
[3] ICTY-fall nr IT-02-54 Åklagare mot Slobodan Milosevic, beslut om uppdragsrådgivare Begäran om provisorisk frisläppande, 23 februari 2006

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.