19 dec. 2017

Att ha och inte ha i USA

Där kartan är som mörkast lever 25-50 procent av amerikanerna i fattigdom.
USA:s ekonomi går just nu bra. När lågkonjunkturen bottnade 2010 var 15 procent fattiga, idag är de 13 procent, eller 41 miljoner.

Trots att nästan två miljoner nya jobb tillkommit varje år de senaste sex åren är fattigdomen ett sådant gissel, eftersom många jobb ger en lön som inte går att leva på.

Arbetslösheten i USA ligger nu på bara 4,1%, den lägsta sedan 2000, men det har ändå inte ljusnat för många hushåll.

I USA är medianinkomsten för ett hushåll för fyra personer 91 000 dollar.

Enligt det officiella måttet på fattigdom är en familj på fyra personer fattig om hushållsinkomsten understiger 24 300 dollar om året.

Så lever alltså 41 miljoner människor. I själva verket lever de långt under fattigdomsgränsen, för medianinkomsten i fattiga familjer är bara  9 600 dollar per år.

Av dem som lever i fattigdom var 2016 cirka 13,3 miljoner barn.

Eftersom befolkningen har åldrats, har antalet över 65 år i fattigdom ökat till 4,6 miljoner. Men fattigdomsfrekvensen är trots det lägre bland åldringar än i arbetsföra åldrar.

Gruppen fattiga i arbetsföra åldrar fördelar sig så här enligt en forskningsrapport från Brookings Institution:

    Fyra av 10 arbetade

    En av 10 hade heltidsanställning året runt, men tjänade inte tillräckligt

    En av fyra hade jobb men inte året runt

    En av 25 sökte anställning

    Av dem som arbetade men utan heltidsarbete året runt arbetar en av tre ofrivilligt deltid

Det faktum att bara ungefär fyra av 10 arbetslösa vuxna i fattigdom är anställda understryker hur bräcklig återhämtningen i den amerikanska ekonomin är.

Av de nya jobben är många låglöneyrken inom service, hälso- och sjukvård och IT och byggnads- och tillverkningsindustrin har inte återvunnit sin sysselsättning.

Sysselsättningsgraden för kvinnor har återgått till nivåer före lågkonjunkturen (55%).   Män drabbades hårdast under lågkonjunkturen och deras återgång till jobbet har varit långsammare (66% arbetar nu)

Antalet män i åldrarna 25-54 som har jobb har fallit i mer än 50 år och för kvinnor sedan 2000.

Dubbelt så många afrikan-amerikanska familjer lever i fattigdom (22%) som vita familjer.

19% av de spansktalande familjerna lever i fattigdom

http: //www.bbc.com/news/world-us-canada-41930107

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.