8 jan. 2024

Varannan amerikan har fått det sämre

13 % av amerikanerna var fattiga 2020. Ju "rödare", ju fattigare på denna karta.

Nästan hälften av amerikanerna säger att de har det sämre ekonomiskt än för ett år sedan, visar en färsk undersökning från Rasmussen.

Intervjuer med 1 102 amerikaner som gjordes strax efter jul visade att 45 procent av amerikanerna säger att de har det sämre ekonomiskt än för ett år sedan. Bara 23 procent säger att de har det bättre.

Tjugonio procent säger att de stod och stampade förra året, med sin ekonomi ungefär oförändrad.

Undersökningen belyser  Biden-administrationens misslyckande med att övertyga amerikaner om att det presidenten kallar "Bidenomics" har varit en välsignelse för landet.

Inflation – eller som Biden-kritiker kallar det, Bidenflation – är en viktig anledning till att många amerikaner känner att de hamnar på efterkälken. Konsumentpriserna ökade med 3,1 procent under de 12 månaderna fram till november, de senaste tillgängliga uppgifterna. Under den föregående 12-månadersperioden steg priserna med 7,1 procent. Sedan Biden tillträdde har konsumentpriserna stigit med 16,8 procent.

Medan de genomsnittliga timlönerna ökade i snabbare takt än priserna under de 12 månaderna fram till november, ligger arbetarna fortfarande efter på längre sikt. Sedan Biden tillträdde har den genomsnittliga timlönen stigit med 14,3 procent, två och en halv procent under inflationen.

Inte överraskande är demokrater mycket mer benägna än andra amerikaner att säga att de har det bättre. 39 procent av demokraterna säger att de har fått det bättre. Bara 18 procent av republikanerna och 13 procent av amerikanerna som inte är anslutna till något av de stora partierna säger att de har det bättre.

Det finns en stark rasklyfta, med svarta amerikaner på ena sidan och andra minoriteter och vita på den andra. 32 procent av de svarta säger att de har det sämre än för ett år sedan, jämfört med 45 procent av de vita och 55 procent av andra minoriteter. 

Breitbart News

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.