24 jan. 2024

Får Ukraina en kolonialregering?


Chefen för den ryska Underrättelsetjänsten(SVR), Sergej Narysjkin, avslöjade i söndags att Washington har börjat skapa "en kolonial administration" i Ukraina av politiker som är amerikanska medborgare.

USA har krävt att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ska avlägsna massor av högt uppsatta tjänstemän, som Washington inte längre litar på och ersätta dem med USA-utbildade ukrainare "som har svurit trohet till USA".

"Amerikanerna driver på för att göra Ukrainas USA-ambassadör Oksana Markarova, som fick sin utbildning vid Indiana University i Bloomington, till premiärminister.

Den biträdande chefen för finansdepartementet, Alexander Kava, som studerat på Harvard University, som föreslagits till jobbet som finansminister.

Den nuvarande biträdande chef för ekonomidepartementet Taras Katjka, med examen från Polens National School of Public Administration (KSAP), rekommenderas till posten som ekonomiminister", uppgav Narysjkin.

Ukrainas försvarsminister Rustem Umerov, som ersatte Aleksey Reznikov i höstas, deltog tidigare i USA:s utbytesprogram "Future Leaders".

Vad Narysjkin inte sa är att det knappast är första gången som USA-medborgare handplockas till Ukrainas  regering. 

Natalie Jaresko, f d finansminister; Aivaras Abromavicius, minister för ekonomisk utveckling och handl; och Aleksandre Kvitasjvili, hälsominister, är tre f d USA-utbildade ministrar, varav åtminstone Jaresko är USA-medborgare. Det visar att metoden att stoppa in broilers från USA-universitet har sina begränsningar.

"I den situationen kommer Zelenskyj att fortsätta att dansa till tonerna av sina amerikanska herrar" , kommenterade Narysjkin väntat.

Samtidigt är Ukrainas ekonomiska situation prekär. Stödet från USA stängdes av 12 januari och kanske aldrig mer kommer igång. Stödet från EU håller på att leda till stora sprickor i Unionen. Le Pens Nationell Samling och AfD i Tyskland driver nu båda kampanj för att bryta med EU. Även om EU-kommissionen skulle lyckas med sin plan att skicka 50 miljarder euro till Ukraina på fyra år är det långtifrån tillräckligt.

Data från Ukrainas eget "Center for Economic Strategy" visar situationen i två bilder.

Landet mottog 42,5 miljarder dollar i utländskt stöd 2023. Men Ukrainas budgetunderskott och skuldåterbetalningar uppgick till 59,9 miljarder euro. Underskottet täcktes i huvudsak med emissioner av inhemska statsobligationer.

Bilden visar de månatliga budgetunderskotten. Den gröna linjen visar hur mycket som täckts av utländska bidrag. Men sedan augusti 2023 räcker de utländska bidragen långt ifrån till att täcka underskotten. I december var det ofinansierade underskottet nära 4 miljarder dollar.

https://ces.org.ua/en/tracker-economy-during-the-war/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.