29 jan. 2024

Det tyska hungerfolkmordet


Inför den 80-årsdagen av den tyska blockaden av Leningrad under andra världskriget den 27 januari, krävde de överlevande återigen åtminstone en liten kompensation. 

Mellan 1941 och 1944 skar Wehrmacht av livsmedelsförsörjningen för de tre miljoner invånarna i den sovjetiska metropolen under en nästan 900 dagar.


Målet var att mörda hela stadens befolkning genom svält; På 60-årsdagen av att blockaden kunde brytas talade historikern Jörg Ganzenmüller om ett "folkmord utan att något behövde göras".

1,1 miljoner människor dödades.

Hittills har endast judiska offer fått ersättning.

År 2008 tilldelade Berlin dem en engångsbetalning på exakt 2 556 euro.

De icke-judiska överlevande kräver nu också motsvarande summa.

I själva verket var planen att döda Leningrads befolkning uttryckligen riktad mot de icke-judiska invånarna, som beskrevs som slaviska "undermänniskor". Den tyska regeringen klassar dock uttryckligen det tyska svältfolkmordet som bara en "normal krigshandling" för vilken ingen ersättning ska betalas.

Läs mer

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9450

Övers: Lennart Palm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.