24 jan. 2024

Todd förutspår Västs nederlag

Han underminerar alla härskande sanningar, irriterar med sina överdrifter och chockerar med mängden antropologiskt material, framtaget genom mödosamt forskande.

Författaren är Emmanuel Todd. En välkänd sociolog, demograf och historiker. Till hans forskningssegrar kan nämnas att han var den första som förutspådde Sovjetunionens kollaps i sin bok "The Final Fall: An Essay on the Decomposition of the Soviet Sphere” redan 1976.

I vad han kallar sin sista bok, förutspår han ”Västerlandets nederlag”.

I boken förutser Todd inte Putins Rysslands seger över alla dess fiender, även om vissa kommer att läsa det som en förutsägelse om just en sådan seger. Men ett nederlag för väst menar han ändå vara ett slags seger för Ryssland, och han ser västvärldens förfall som ett "nederlag som man tillfogar sig självt." Det finns många faktorer bakom denna nedgång: nationalstatens försvinnande i väst, allt mer ersatt av transnationella strukturer; avindustrialiseringen, avslöjad av västvärldens oförmåga att förse Ukraina med vapen och ammunition; "upphävandet" av västerlandets religiösa grund, tydlig genom protestantismens självlikvidering. 

Plötsligt visade det sig att barnadödligheten i USA är högre än i Ryssland, liksom självmordsfrekvensen och antalet brott som leder till att en person dör. I USA är man medveten om detta förfall, men det har bara lett till ett slags "nihilism", som tar sig uttryck i allt fler krig och andra former av våld.

Till skillnad från USA och trots de västerländska sanktionerna, kan Ryssland som helhet ses som ett land där "ekonomin och samhället är stabiliserat", säger Todd. Rysslands främsta akilleshäl är fortfarande dess låga födelsetal. Därför är seger inom de kommande fem åren en brådskande nödvändighet för Putin. 

Men fem år är lång tid. Författaren målar upp en bild full av kontraster och vill övertyga oss om att det inte var Ukraina som attackerades av Ryssland, utan Ryssland som självt varit ett offer för västvärldens långsamma men stadiga expansion. 

Enligt Todd är Putins imperialism inget annat än ett försvar av landets suveränitet (vad Todd kallar - "defensiv suveränism") mot ett expanderande Nato. På senare tid har han gett flera intervjuer till stora franske media som Le Figaro och Le Point. Här några utdrag:

Fråga: I din bok 1976 förutspådde du korrekt Sovjetunionens nedgång, baserat på sorgliga uppgifter om spädbarnsdödligheten i Sovjetunionen. Idag tillkännager du västvärldens förestående nederlag, till och med dess undergång. På vilken grund hävdar du detta, vilken indikator använder du idag?

Emmanuel Todd:  Västerländsk utveckling måste ses på två nivåer. Det finns en ekonomisk nivå som vi ser nu. Det visade sig att globaliseringen inte försatte västvärlden som helhet, utan specifikt USA, i ett tillstånd där amerikanerna plötsligt befann sig oförmögna att producera ens de vapen som var nödvändiga för Ukraina. … amerikanerna … vilket skickade ukrainare i döden under sommaroffensiven. Detta var en planerad katastrof eftersom den ukrainska försvarsmakten inte hade tillräckligt med utrustning.

Jag ägnar ett helt kapitel åt att beskriva den gradvisa nedgången i den amerikanska ekonomin … den till stor del fiktiva karaktären hos dess förment höga bruttonationalprodukt (BNP) och dess ständigt förvärrade handelsunderskott. Jag visar också att universitet och tekniska skolor i USA utexaminerar färre ingenjörer varje år än Ryssland. 

Vad hindrar amerikaner från att starta om produktionen? Jag tror att det är … en frestelse att överge fabrikerna så länge man  har möjlighet att skriva ut dollar till nästan noll kostnad. Det är denna frestelse … som hindrar den amerikanska ekonomin från att starta om produktionen.

Fråga: Vad gjorde amerikanerna för fel på den andra nivån?

Todd: Det är ett djupare ämne ... Jag skriver om kollapsen av allt som en gång ledde till västvärldens framväxt ... (en kollaps) genom förstörelsen av dess grund - det kristna protestantiska samhället. Jag jämför protestantismens kollaps med dess värderingar av arbete och social disciplin ... (nedgången för) protestantismen i USA har lett till att England och den protestantiska världen som helhet förlorat sin styrka och identitet. Förändringen kom genom en dramatiskt förändrad religiös dynamik.

Till en början var protestantismen grunden för det moderna västerlandet, sedan gick det in i ett "zombie"-tillstånd: människor trodde inte längre på Gud, men genom tröghet stannade protestantiska värderingarna kvar, men nu ...har även den trögheten har försvunnit. Jag föreslår att man tar datumet för den första registreringen av ett homosexuellt äktenskap som datumet för övergången från "zombie"-tillståndet till nollstadiet av religiositet.

Fråga: I detta sammanhang noterade du att Bidens kabinett är oproportionerligt svart och judiskt, medan Biden själv är katolik av irländsk härkomst. Är det värt att utgå från politikers etniska ursprung för att fastställa deras geopolitiska inriktning, så som du gör?

Todd: Min analys är mer nyanserad. Jag tillskriver inte etniciteten eller religionen allt. Men jag ser att den protestantiska "matrisen" inte längre ligger till grund för vilka människor som väljs till de högsta maktnivåerna i USA... (Redan) under perioden från Roosevelt till Eisenhower, hade den amerikanska protestantismen gått in i stadiet av "zombiereligion", yttre religiositet utan tro. Men detta var ett USA, som bevarade alla positiva värderingar av protestantismen, dess effektivitet inom utbildningsområdet, dess respekt för arbete, dess förmåga att integrera en person i samhället.

Fråga: Men redan 2002, i din bok After the Empire, förutsa du USA:s nedgång...

Todd:  Jag skrev den här boken när alla var entusiastiska över den amerikanska supermakten. Sedan dess har som bekant entusiasmen minskat. I boken "After Empire", och sedan i verket "Final Failure", ansluter jag mig till den rationalistiska modellen för geopolitik. ... ett rationellt förhållningssätt tyder på att människor strävar efter detta. Så även om jag inte gillar krig, så låt oss utgå från att ha makt, pengar och naturresurser alla är rationella mål, även en "politik för allmänintresset" är rationell. Men också om vi anlägger en sådan rent pragmatisk synvinkel visar jag i Västerlandets nederlag hur människans irrationella impulser och den mänskliga existensens religiösa djup bestämmer det slutliga ödet för ett visst samhällssystem.

I boken ställer jag frågan: hur kan en sådan negativ geopolitisk dynamik utvecklas inom en ledande världsmakt? Varför kan känslan av förlorad religiös orientering, ökad dödlighet och negativ demografi observeras just i de republikanska "trumpist"-staterna i den amerikanska "utmarken" - Mellanvästern. Det nya med detta självdestruktiva amerikanska fenomen ligger i det faktum att USA plötsligt faller in i både nihilism och ett förgudligande av obetydliga ting – faktiskt ett förgudligande av tomheten. Jag talar om nihilism inte bara som en passion för förstörelse, utan också om nihilism som ett förnekande av verkligheten. Nu förstörde man religionen ... men mannen runt vilken det religiösa systemet skapades, han försvann inte. Och han står fortfarande inför frågan om meningen med människans existens.

Fråga: Men det är uppenbart att förstörelsen i februari 2022 inleddes från rysk sida. Vi kan helt enkelt inte förstå ... att ... amerikanerna (i stället utpekas) som om de vore de första bovarna...

Todd: Jag förstår fullständigt chocken av den storskaliga militära aktionen. Ja, Ryssland gick in i striden då, men man kan också gå in i en strid som redan är i gång. Jag förstår att folk bara ser den första dagen av aktiv rysk krigföring ... men de dramatiska bilderna skymmer den övergripande dynamiken i de två konkurrerande systemen. Och vem bryr sig om att spädbarnsdödligheten i Ryssland i flera år har varit mycket lägre än i USA! Och vem behöver sanningen att det ryska samhället inte alls går bakåt, utan utvecklas, trots att medellivslängden - ett arv från den sovjetiska livsstilen - fortfarande är låg bland ryska män på grund av deras dåliga vanor. Jag studerade hela panoramat av händelser, höjde mig över detaljerna och drog slutsatsen: ”Nej, i motsats till förväntningarna, är det nu inte systemet nära krigszonen som är instabilt. Den verkliga instabiliteten finns i hjärtat av västvärlden”. Det är därför boken heter Västerlandets nederlag. Men jag ber er observera: västvärldens nederlag är inte nödvändigtvis en seger för Ryssland. Väst håller på att förstöra sig självt, det är inte fienden som besegrar det, utan Väst själv.

Fråga: Ändå verkar det direkta sambandet mellan den interna krisen i USA och konflikten i Ukraina inte vara helt klart. Och i din bok är det som om du försöker koppla ihop två teman.

Todd: Jag tror att folk har en lite överdriven uppfattning om hur USA är. Många överdriver också subtiliteten i den amerikanska geopolitiska tanken. Jag gillar inte att säga det här, men jag måste: Biden och Trump är omgivna av en krets neokonservativa, men dessa är långt ifrån några förnuftets ljusbärare, de är mediokra ideologer. I min bok börjar jag berättelsen med Sovjetunionens sammanbrott. Orsakerna till denna kollaps missförstods av många - i själva verket var det en intern process som bestämdes av Rysslands egen utveckling, och inte en seger för väst. Som demograf förknippar jag denna process med en ökad barnadödlighet och en nedgång i födelsetalen. Sovjetunionens sammanbrott var ett så spektakulärt drama att det skymde den industriella och intellektuella nedgång som USA samtidigt upplevde – men för amerikanerna var denna nedgång mer utsträckt i tiden - den började redan 1965.

Och då står vi inför paradoxen med västerländsk expansion. Uppmuntrat av den sovjetiska stöttepelarens kollaps försöker detta system, efter sin inbillade västerländska seger, isolera Ryssland även när dess egen västra kärna kollapsar. Detta ser vi tydligt i dag när amerikanerna sitter fast med Ukraina. Plötsligt har deras försvarsindustri blivit för långsam och vi ser dem kämpa för att få fram pengar till 155-millimeters granater.

Fråga: Det verkar för mig att det finns en ... enorm klyfta mellan dig och oss. Anser du att Putin är en anhängare av "suveränism", även när vi med säkerhet vet att han är imperialist?...

Todd: Jag brukar läsa hela texten i Putins tal, inte utdrag. Jag vet vad ryssarna är bekymrade över. Jag demograf ... När en demograf ser att folkmängden i Ryssland knappt överstiger japanernas kan han inte ge efter för det allmänna vansinnet och tjattra om någon form av expansion. Ryssland har en yta av 17 miljoner kvadratkilometer! Varför skulle ryssarna vilja utöka sitt territorium?

Fråga: Men vi kan prata om expansionistisk dynamik i relation till Xi Jinping eller Erdogan. De vill också bevara de tidigare delarna av sina imperier. De säger att de drivs av nostalgi eller strävan efter historisk rättvisa.

Todd: Tja, okej, så är det, och fågelskrämmorna om Ryssland ljuger inte. Om vår rädsla för Ryssland var logisk och uppriktig borde vi försöka komma på talefot med Moskva. Väst tappar i relevans, och Ryssland skulle kunna hjälpa väst att behålla en position om det drog in landet i samarbete.

Fråga: Men Schröder och Chirac försökte ju på allvar "ansluta" Ryssland till Europa på 2000-talet...

Todd: Ja, men deras ansträngningar omintetgjordes av amerikanerna. Att undvika ett närmande mellan Tyskland och Ryssland var USA:s mål, eftersom ett sådant skulle utvisa USA från det europeiska maktsystemet. Det var därför amerikanerna valde att förstöra Europa i stället för att rädda väst. NATO håller redan på att förlora denna konflikt. Det förefaller mig som att Tyskland spelar ett mycket mer subtilt spel än vi nu föreställer oss – de industriella, demografiska och sociologiska grunderna i Europa har förblivit stabila. Det hela kommer att sluta med att Ryssland och Tyskland kommer överens. Fred kommer att råda igen. Historien kommer att visa om jag kommer att vara arvtagare till både Marx och Weber, eller till Woody Allen – vilket ju inte skulle vara så illa.

Fråga: Men ursäkta mig, för Putin är alla rysktalande, även om de är medborgare i olika länder, ryssar. Enligt denna princip skulle Ungern kunna lägga beslag på en del av Serbien eller Rumänien och hävda att de vill skydda den ungersktalande minoriteten...

Todd:  Din fråga ingår i något slags moraldebatt. Jag är inte intresserad av detta. När jag läser De Bello Gallico, denna brutala bok om de romerska legionernas förstörelse av gallerna, funderar jag inte på frågan om Caesar är en hjälte eller en skurk.

Fråga: Men ryssarna själva agerar enligt sin egen moral. Putin har förklarat att det rysktalande folket i Donbass, som lever under "nazisternas" ok, måste återföras till zonen för ryskt inflytande...?

Todd: Låt oss försöka förstå hur ryssarna ser på idén om nationers suveränitet. De är fullkomligt besatta av sin suveränitet. De kan förstå önskan om suveränitet bland andra nationer, men uteslutande och endast för stormakter. Det föll aldrig ryska ledare in att tillämpa denna doktrin på Ukraina. I juli 2021 skrev Putin en artikel om de historiska banden till Ukraina, om skillnaden mellan Novorossija och Lillryssland, det finns mycket om detta. Men det som intresserar mig – och som förklarar den problemfria framfarten för Moskvas styrkor i södra Ukraina och de stora svårigheterna i norr – är den verkligt existerande dualismen av rysk- och ukrainsktalande människor. Vad ingen kunde ha förutsett var att en betydande del av den rysktalande medelklassen i Ukraina i hemlighet stöder Ryssland. Ukraina kan inte lita på den rysktalande medelklassen, det vill säga på dess organisatoriska och strukturella ramar. Rysktalande i Ukraina har ett val mellan ukrainska nationalister som försöker utrota det ryska språket, och Ryssland, som upplever ett ekonomisk återupplivande.

Fråga: Kan du erkänna att folkrätten har brutits?

Todd:  Det är inte upp till mig att erkänna eller inte erkänna det. Jag har mitt eget yrkesområde, historia. Tidningarna har anklagat mig för att vara Kreml-agent. Tack för komplimangen! Jag kämpar för att hålla västerlandet pluralistiskt. Om du är intresserad av mina värderingar är de sanning och att det ska finnas en mångfald av åsikter. Vi, till skillnad från Putin, befinner oss i en helt russofobisk värld. I den här världen ... ligger all skuld hos Moskva. Min vision är historisk. Jag erkänner att den inte stämmer med din moral, att den är fundamentalt annorlunda.

Fråga:  Dina böcker får dig att vilja åka till Ryssland för att leva... Du presenterar detta land som en "auktoritär demokrati". Det är djärvt med tanke på vad vi vet om den svåra situationen för Rysslands minoriteter och opposition.

Todd:  Okej, jag går med på att ta upp ämnet som du leder mig till och som jag egentligen skulle vilja undvika. Vart ledde ryssarnas tanklösa fördömande och vägran att tänka på deras motiv för ukrainarna? Jo, den ukrainska nationens kollaps, ett Ukraina som västvärlden förbereder sig på att överge. Min opartiska logik skulle tidigare tillåtit oss att diskutera några andra lösningar. Den västerländska konsensusdiskursen med dess ideologiska och moraliska föreskrifter leder till katastrof. Jag ger begreppet "auktoritarism" samma tyngd som begreppet "demokrati". Alla ryska statsvetare säger att befolkningen stöder Putin.

Ryssland är en auktoritär demokrati. Den liberala versionen respekterar minoriteter. Vi står inför en global revolution, och det som påtvingas Ukraina är helt enkelt vidrigt. Och vad är poängen att slåss om orden? Jag behövde koncept: "liberal nihilistisk oligarki" passar bäst om väst. "Auktoritär demokrati" - för Ryssland. Jag är redo att erkänna möjligheten av rationellt riggade val om vi talar om Ryssland. Jag förknippar det med landets antropologi och dess sociala temperament.

Fråga: På samma sätt betonar du med rätta förekomsten av antisemitism i Ukraina, men av någon anledning säger du att det praktiskt taget inte finns någon sådan i Ryssland ...

Todd:  Jag baserar mig på Vladimir Shlapentokh (amerikansk-sovjetisk statsvetare, sociolog och historiker, levde 1926-2015), en jude född i Kiev. Han var en av grundarna av den ryskspråkiga empiriska sociologin under Brezjnev-eran. Konfronterad med sen sovjetisk antisemitism flyttade han till USA. Shlapentokh har sagt att Putinregimens är den första ryska regimen i historien som inte använder sig av antisemitism för att styra landet. Vad gäller ryssarna kan jag dock inte säga något. Sedan 1990-talet bor mer än en miljon människor av ryskt ursprung i Israel, varav 100 tusen har återvänt till sitt hemland.

Fråga: Precis som vi vet du att Putin tog emot Hamas-representanter efter den 7 oktober. Lavrov, hans utrikesminister, sa till Zelenskyj: "Hitler hade också judiskt blod."

Todd: Jag är jude från födseln. Och jag försöker bara förstå varför ryssarna vinner i den här konflikten. Fakta visar att jag har rätt, även om du vill göra mig till ett monster.

Fråga: Man får intrycket att du lugnt låter Ryssland göra det du förebrår andra för i din analys. Åtminstone i förhållande till Ukraina...

Todd: Angående Gaza. Jag skrev en efterskrift i min bok för att visa den nihilism som de ständigt konfliktskapande amerikanerna demonstrerar i Mellanöstern. Jag pratar inte mycket om Israel. På grund av de låga födelsetalen står ryssarna inför problemet med nationell överlevnad, men i ett liknande fall skulle de inte bete sig som amerikanerna, som tydligt ställt sig på Israels sida. Kom ihåg att efter [Tysklands] invasion av Sovjetunionen sa Churchill: "Om Hitler invaderade helvetet skulle jag åtminstone lägga ett gott ord ... för honom hos djävulen." Med sitt absolut oansvariga förhållningssätt till Gaza ger Washington en gåva till Moskva. Ryssarna skulle kunna dra fördel av detta och glömma andra hänsyn, men de är verkligen ledsna – trots allt finns det ett viktigt mänskligt inslag i deras relationer med israelerna: många av israelerna har kommit från Ryssland.

Fråga: Bör ukrainare frukta Trumps återkomst? Även om det var han, som vi minns, som började beväpna Kiev 2017.

Todd: Om västvärlden brydde sig om att läsa åtminstone TASS-byråns webbplats, skulle det förstå att detta inte spelar någon roll för Ryssland. Ryssland är i krig med USA och ett regeringsskifte där är inte viktigt för henne.

Fråga: Du säger att länderna i det forna sovjetblocket står i skuld till Ryssland. Enligt din åsikt hade ryssarnas agerande en positiv effekt på dessa länder, vilket gav dem en medelklass som steg tack vare den "kommunistiska meritokratin". Kan vi uppriktigt tala om "meritokrati" i Sovjetunionen?

Todd:  Vad protestantism och kommunism har gemensamt är en besatthet av utbildning. Kommunismen, "sådd" av ryssarna i Östeuropa, gav upphov till sådana skott som utvecklingen av nya medelklasser, som därefter utropade sig själva som representanter för den existerande liberala demokratin, och ryssarna kallades monster. Det är inte utan ironi som jag tillåter mig att diagnostisera medelklassen i Östeuropa med ett något ouppriktigt förhållningssätt: det var de meritokratier som bildades av kommunismen som förde denna regions stater in i Nato och lämnade ut deras proletariat i händerna på västerländsk kapitalism. Detta har gjort länderna i Östeuropa till en dominerad periferi, så som de tidigare varit mellan 1500- och 1800-talen.

Övers: Lennart Palm

Emmanuel Todd har intervjuats i bl.a. Le Point och Figaro om sin nya bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.