2 maj 2019

Lögnerna 1970, lögnerna 2019

På kvällen den 30 april 1970, för 49 år sedan, gick president Richard Nixon ut med ett TV-tal till  nationen. Trots att hans administration var i färd med att dra tillbaka amerikanska styrkor från Vietnam tillkännagav Nixon att ännu ett land skulle invaderas, det neutrala Kambodja, som länge utsatts för massiva bombningar.

Invasionen kom som ett svar på ett existentiellt hot mot USA, hävdade Tricky Dick.

"Kära landsmän", sa han.  "Vi lever i en anarkisk tidsålder, både utomlands och hemma." Situationen var allvarlig, inte bara i Sydostasien, utan också hemma och globalt. "Vi bevittnar tanklösa attacker på alla de stora institutionerna som har skapats av fria civilisationer under de senaste 500 åren."

Inom USA "förstörs stora universitet" systematiskt samtidigt som "små nationer alla över hela världen befinner sig under attack inifrån och utifrån."

"Om världens mäktigaste nation, Förenta staterna, när allt kommer till kritan framstår som en ynklig hjälplös jätte, kommer totalitarismens krafter och anarkin att hota fria nationer och fria institutioner över hela världen."

Den operation Nixon aviserade visade sig, liksom merparten av USA:s många invasioner under efterkrigstiden, vara ett misslyckande.

Hemma utlöste Nixons beslut en våg protester på campus över hela landet, som kulminerade i dödsskjutningarna av studenter vid Kent State University och Jackson State College.

Bortsett från kanske några f d USA-soldater som ännu är vid liv har USA:s Kambodjainvasion försvunnit i den amerikanska glömskans slukhål.

Andrew J Bacevich skriver i The American Conservative att Nixons retorik
i Trump-eran borde tjäna som ett exempel  på hur vilt inflammerat språk tjänar till att kamouflera verkligheten och att uppegga och splittra i stället för att informera och förena.

Trump och Pompeo för idag ett språk om Venezuela m fl krishärdar som skulle kunna fått Nixon själv rodnar.

När Pompeo påstår att endast "rysk övertalning" hindrat president Maduro att fly för Guaido är det en medveten lögn som syftar till att snedvrida hela bilden av konflikten och förbereda en militär intervention, som Ryssland självklart varken skulle kunna eller vilja möta med samma mynt.
En ny rapport från den 25 april av en respekterad tankesmedja har räknat fram att USA:s sanktioner som ålagts Venezuela från augusti 2017 har orsakat cirka 40 000 dödsfall. Sanningen att sanktioner dödar genom att förvärra alla fattigdomsproblem är en hemlighet som gängse media vaktar som Bergakungens skatt. De ytterligare sanktioner som infördes i januari 2019 kommer sannolikt att leda till tiotusentals ytterligare dödsfall.

Författare till rapporten var bl.a. Mark Weisbrot och Jeffrey Sachs vid det amerikanska centrumet för ekonomisk och politisk forskning, CEPR. I dess vetenskapliga råd sitter bl.a. nobelpristagarna Robert Solow och Joseph Stiglitz.
 
Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.