22 maj 2019

Kyrkan som fick flytta på sig

Det nya kyrkobygget i Jekaterinburg ser nu ut att få flytta på sig. Skyskrapan i bakgrunden är stadens "Jeltsinentrum".
En hetsig miljöprotest i Jekaterinburg ser nu ut att leda till fullständig seger för försvararna av en grönyta i stadens centrum.
Tunga intressenter ville bygga en kyrka där men en färsk opinionsmätning visar att det projektet bara stöds av 10 procent av invånarna.

 Det var i förra veckan som protesterna blossade upp. Demonstranter försvarade en park där staden beslutat att anlägga "Katarina den storas martyrkyrka!".

Demonstranterna menade att staden har många förfallna kyrkor som behöver tas
om hand, och att den nya kyrkan mest var ett skrytbygge för en lokal finansman. Den var avsedd att stå färdig 2023 när staden fyller 300 år.

Demonstranterna behandlades till att börja med hårdhänt av polis och ett 70-tal greps.

Det hela såg ut att kunna spåra ur ordentligt innan Putin i TV-sändning uttalade de förlösande orden:

Låt folket avgöra! En kyrka är till för att ena folket, inte splittra det.

Han föreslog en rådgivande folkomröstning om saken, ett förslag som genast fick parternas stöd.

Det statsägda opinionsföretaget VTsIOM har redan utfört en första mätning. 
74 procent av de tillfrågade ansåg att platsen var fel vald.Endast 10 uttalade stöd för projektet.

Stadens myndigheter kommenterar opinionsmätningen med att de är i färd med att förbereda en rådgivande folkomröstning där frågorna först godkänts av stadsfullmäktige.

1 kommentar:

Underteckna med ditt namn.