31 maj 2019

Google visar uppdaterade NATO-baser i BaltikumGoogles uppdaterade kartor visar i detalj hur Nato laddar upp i Baltikum, där man har tagit över sovjetiska baser, bygger ut dem och bygger nytt.
Efter uppdateraing av Googles kartor blev det militära flygfältet Tjkalovsk i Kaliningradregionen klart synligt och på de nya satellitbilderna såg användarna stridsflygplan placerade på den. Och eftersom Google har uppdaterat alla kartor kan du även se militärbaser och flygfält i de baltiska länderna, där NATOs kampgrupper finns, uppdateras.

Estland: Hundratals NATO-stridsvagnar och pansarfordon 100 km från Ryssland

Enligt officiella NATO-uppgifter ligger stridsgruppen under brittisk kontroll vid militärbasen i Tapa, som ligger 100 kilometer från gränsen till Ryssland. Gruppen består av en brittisk pansarburen infanteribataljon med stridsfordon, stridsvagnar och självdrivna artillerisystem och en dansk infanteritrupp. Totalt - cirka 900 soldater. De uppdaterade satellitbilderna från Google visar hur ungefär tvåhundra enheter tung utrustning och tre nya modulära hangarer installerats på olika platser vid militärbasen i Tapa. Förutom dem visar basen kaserner, lager och landningsbanan.


NATO:s militära bas i Tapo, 100 kilometer från Ryssland.
Hundratals pansarfordon i Tapa.
Foto: Facebook.com.
Foto: Facebook.com.

Flygfältet i Emari, där Nato-flygplan ligger, är nästan tomt. På satellitbilderna på webbplatsen är en helikopter och flera hangarer synliga. En ny landningsbana har betalats av Pentagon. Förra året placerades fem tyska stridsflygplan vid Emari.


På flygplatsen i Emari har hangarer och flygplan förnyats.
På parkeringen en helikopter.

Lettland: den mest kraftfulla flygbasen

En Nato-kampgrupp i Lettland är stationerad i Kadaga, öster om Riga. De uppdaterade satellitbilderna visar inte ett stort kluster av militär utrustning, men nya kaserner och hangarer. Det finns flera dussin fordon synliga utomhus, bland annat 14 pansarskyttebilar. Enligt Nato omfattar den lettiska kampgruppen en kanadensisk mekaniserad infanteribataljon, en tjeckisk granatkastarenhet, en italiensk mekaniserad infanteritrupp med stridsfordon, ett polskt pansarkompani, ett slovakiskt mekaniserat infanterikompani, ett spanskt mekaniserat infanterikompani med stridsfordon. Totalt - cirka 1400 soldater.


Natobas i Lettland.
Pansarfordon och nya hangarer.
Pansarskyttebilar.
Foto: Facebook.com.
Foto: Facebook.com.
Foto: Facebook.com.
Foto: Facebook.com.

Natos stridsflygplan ligger på Lielvarde flygfält. På bilderna som hämtats från Google syns också den uppdaterade landningsbanan. På parkeringen, inte långt ifrån en stor hangar, finns det 8 stridshelikoptrar, en transport- och ett stridsflygplan. Enligt de senaste uppgifterna använder Förenta staterna 13 UH-60 och HH-60 Black Hawk-helikoptrar på flygplatsen som en del av Operation Atlantic Resolve. Här finns också europeiska soldater som håller vakt inom ramen för Natos uppdrag att bevaka  de baltiska ländernas luftrum.


Flygfält i Lielvarde med det största antalet NATO-baserade flygplan och helikoptrar i de baltiska staterna.
Parkering i Lielvarde.

Även vid gränsen till Ryssland och Vitryssland finns tre lettiska militära testplatser, vilka Nato-styrkorna använder för träning. Förutom standardfotografering genomför Nato:s kampgrupp överlevnadsutbildning i skogen i vinter. I Estland testas  soldaternas förmåga att utstå frost, inklusive att dyka i en isvak.


Natosoldater förbereder sig för hårda vintrar. Foto: Facebook.com.
Natosoldater lär sig att leva i skogen. Foto: Facebook.com.

Litauen: lager nära gränsen till Vitryssland

I Litauen leds NATO-stridsgruppen av Tyskland. Rukla-militärbasen rymmer en tysk mekaniserad bataljon, belgiska och nederländska infanterikompanier, ett tjeckiskt mekaniserat infanterikompani och infanteritrupp från Luxemburg. Kampgruppen innehåller cirka 1400 trupper. Satellitbilderna på Rukla-militärbasen visar klart baracker och ett separat block av hangarer.


NATO: s militära bas i Lettland.
Kasern och det centrala området av basen.
Foto: Facebook.com.
Foto: Facebook.com.
Foto: Facebook.com.

Nära gränsen till Vitryssland , i Pabrada, finns en helt ny plattform med hangarer och två dussin  enheter med tung utrustning står uppradade.

Bas och testområde i Pabrada nära gränsen till Vitryssland.
Helt nya hangarer för pansarfordon.

Förutom NATO-stridsgruppen har USA-militären egna, separata förband i  Litauen. Men hur många av dem finns i landet som en del av Operation Atlantic Resolve är inte känt. Mumaychay-området har USA byggt lager för vapen och ammunition.

Lager för vapen och ammunition från Förenta staterna.

Enligt  Pentagon har Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Ungern, Rumänien och Bulgarien under övningen Atlantic Resolve dragit samman 80 stridsvagnar, 120 Bradley-stridsfordon, 15 Paladin - självgående fartyg, 10 CH-47 Chinook transporthelikoptrar , 20 attackhelikoptrar AH-64 Apaches och 50 Black Hawks . Dessutom levererades ytterligare 1 500 lastbilslaster till Östeuropa. 
Det stängda objektet Mumachaych ligger inte långt från flygfältet i Zokniai, vid Šauliė, i norra Litauen nära gränsen till Lettland. På Google Maps bilder syns en ny landningsbana och sex hangarmoduler. På startplattan - två transportflygplan och fyra stridsflygplan. Fyra F-16 tillhörande Polen deltar.

Zokniai flygfält med en uppdaterad bana och hangarer.
Flygplan parkerade på den litauiska flygbasen.Bakom stridsflygplanen - hangarer från sovjettiden, som också uppdaterats.
Polska stridsflygplan på flygbasen. Foto: Facebook.com.

2016 började  Nato och USA operera i Östeuropa för att skapa militära baser och kampgrupper. I Bryssel och Washington förklarar man att huvudmålen för verksamheten är att innesluta Ryssland och att visa sammanhållningen i alliansens medlemsländer. Eftersom NATO-trupper enligt grundavtalet med Ryssland inte kan vara permanent stationerade i Östeuropa, är det som en specialupplaga av Defense News skrev, Pentagons huvuduppgift att minska tiden för överföring av trupper från USA till Europa för att minimera tiden för deras spridning till enskilda länder vid gränsen till Ryssland och att utarbeta en snabb gruppering av alla trupper i en riktning. Enligt befälhavaren för det 21: e kommandot för militära operationer Duan Geymbl , ska det ta inte mer än 72 timmar.
"Om huvuddelen av brigaden ligger i Polen är det möjligt. Om den sprids från Svarta havet till Östersjön blir uppgiften mer komplicerad, säger Geymbl.
I slutet av mars genomförde Pentagon regelbundna övningar för att utveckla en ny strategi - mer än tre hundra soldater överfördes från Tyskland till USA genom Polen, och stridsvagnar och pansarfordon togs från Nederländerna.
När det gäller Nato-baserna själva i Estland, Lettland och Litauen tror man inte särskilt på effektiviteten i Nato:s alliansstrategi. Chef för den strategiska planeringsavdelningen för Lettlands generalstab,  Raymond Rublovsky, skulle Nato-baserna i Lettland förstöras inom några minuter vid en konflikt med Ryssland, och den lettiska armén skulle aldrig hinna sätta sig till motvärn.
"När det gäller den hypotetiska närvaron av militära baser kommer dessa, i händelse av en verklig militär konflikt med Ryssland, att förstöras under de första minuterna. Den lettiska armén kommer inte att hinna kriga."
Moskva har upprepade gånger sagt att Nato inte förstår den verkliga situationen genom att öka sin närvaro på Rysslands västra gränser, bland annat i de baltiska staterna och Svarta havet.

En ö
verföring av trupper från Nato måste med nödvändighet besvaras av Ryssland. Ett exempel var omfördelningen av det mobila missilsystemet Iskander-M till Kaliningradregionen.

EA Daily

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.