7 maj 2019

Assange kan utlämnas till Sverige


Tidningen Izvestija skriver att Julian Assanges brittiska advokater nu
arbetar för en utlämning till Sverige.

Det låter paradoxalt eftersom samma advokater i sex långa år motsatt sig
hans utlämning till Sverige.

Men i den nya situationen är det öde som väntar honom vid en utlämning
till USA värre än att utlämnas till Sverige, anser hans brittiska
advokat Greg Barns.


Från den svenska åklagaren Marianne Ny är det enda som hittills är
bekant att hon överväger att återuppta ärendet på begäran av en av
målsägarna.

På Izvestijas fråga uppger tjänstemän vid åklagarcentrum i
Göteborg att inga beslut ännu fattats. Eftersom en svensk begäran
direkt skulle kollidera med en amerikansk begäran, kan man befara att
svensk åklagare nu kommer att agera lika senfärdigt som man gjorde 2010,
när Assange ännu befann sig i Sverige och stod till förfogande för
förhör men ingen ville höra honom-

Om en svensk begäran om utlämning kommer ska den - när Assange avtjänat
de 50 veckor långa straff han fått i Storbritannien för brott mot
borgensbestämmelserna - vägas mot en liknande begäran från USA.

Enligt reglerna ska USA i sin begäran ange vad han anklagas för och vad
maximistraffet kan vara. Hittills har talats om dataintrång som kan ge
max fem års fängelse.

Det skulle då, enligt utlämningsspecialisten Giovanna Fiorentino vid
advokatfirman Lansbury Worthington kunna övertrumfas av en svensk
begäran, av flera skäl:

1) våldtäkt kan ge sex års fängelse i Sverige och är
alltså det grövre brottet och

2) en svensk utlämningsbegäran rörande
sexualbrott kan av brittisk domstol betraktas som mindre politiserad än
USA:s begäran.

Samma bedömning gör Rebecca Niblok vid juristfirman
Kinsley Napley.

Mot den varianten talar emellertid att Sverige la ner förundersökningen
mot Assange och att den amerikanska begäran om utlämning, daterad redan
2018, inkom först.

Enligt Izvestija har redan 70 brittiska parlamentsledamöter med Jeremy
Corbyn i spetsen krävt att Assange ska utlämnas till Sverige, där de
bedömer att han har större chanser.

Först när Assange avtjänat sina 50 veckor i brittiskt fängelse kommer
domstol att ta ställning till om och i så fall vart han ska utlämnas.

Till saken hör att Assange är i dålig fysisk form. Hans vänner som
närvarade vid rättegången om brott mot borgensförbindelse intygade att
han har magrat kraftigt. Inte för inte vägrade Ecuadors ambassad att
låta FN:s tortyrkommission träffa Assange för att förhöra sig om hans
tillstånd när de kontaktade ambassaden kort innan han kastades ut, en
åtgärd som i sig är ett brott mot asylrätten.

Stefan Lindgren

Källa: izvestija, Russia Today 6 maj

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.