11 okt. 2017

Misstro mot EU/Nato i Visegradländer

Så många vill samarbeta med Ryssland i Visegradländerna.
Trots att det nu gått 26 år sedan de fyra s k Visegradländerna  Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien begärde inträde i EU och senare i Nato visar en undersökning på ökad misstro mot just dessa institutioner.

Opinionsinstitutet IRI anser att resultatet vittnar om alarmerande "sårbarhet för ryskt inflytande".
En opinionsmätning utförd av Internationella republikanska institutets (IRI) visar på ett minskat stöd för både Nato och EU.
En klar majoritet, ca 60 procent av respondenterna i Slovakien anser att USA:s närvaro ökar spänningen och osäkerheten. 
En majoritet i alla fyra länder stöder neutralitet gentemot Nato och Ryssland: 73 procent i Slovakien, 61 procent i Tjeckien, 58 procent i Ungern samt 53 procent i Polen.
Sjuttiofem procent av slovakerna anser att Ryssland bör vara en säkerhetspartner, följt av 59 procent av tjeckerna, 54 procent av ungrarna och 35 procent av polackerna.

Det sistnämnda visar också att det antisovjetiska/antiryska paradigmet håller på att släppa greppet om dessa länder. Efter Sovjets upplösning drogs 800 000 sovjetiska soldater fredligt tillbaka från Östeuropa som de kontrollerat sedan andra världskriget.


1 kommentar:


  1. Viktigt att opinionen svänger i östeuropeiska länder och blir mer kritisk till Nato och mer positiv till Ryssland. Samtidigt innebär detta inte, lika lite som att opinionen i Sverige är emot Nato, att politikerna kommer vilja verka för mer avspänning. Som vi ser i Sverige är det fullt möjligt att öka spänningen och öka upprustningen i stället.

    Men det innebär stora chanser och en nödvändighet för fredsrörelsen att stärka arbetet i varje land och i internationellt samverkan.

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.