15 okt. 2017

Faktakoll underkänner Trumps Irantal

Lördagens TV-tal av USA:s president Donald Trump var ur alla synpunkter en skandal. Det visar hur djupt nivån på den amerikanska utrikespolitiken har sjunkit.

Trumps långa litania om Irans påstådda förbrytelser var ytterst okunnig.

En faktakoll av det han sa om kärnvapenavtalet med Iran ger underkänt på en rad pun kter,.

En rad påstådda brott av den iranska regimen som sprängningar mot USA-ambassader i Tanzania och Kenya hade enligt nära nog samstämmig expertis kopplingar till Osama bin-Ladin, inte till Iran.


Hezbollah framställdes som en iransk institution, när det i själva verket är ett libanesiskt shiitiskt parti.

Det iranska revolutionsgardet beskrevs som terroristiskt, men tydligen inte tillräckligt för att föras upp på USA:s terroristlista,.

Ingenting nämndes om USA:s förbrytelser mot iran såsom statskuppen 1953 (Operation Ajax), invasionsförsöket i april 1980 ( Operation Eagle Claw), nedskjutningen av ett iranskt passagerarplan med 274 döda den 3 juli 1988. Man kunde också nämna USA:s stöd åt Irak under kriget Iran-Irak 1980-88.

USA:s utbetalning av 400 miljoner dollar till regeringen i Teheran i januari 2016 framställs  av Trump som en gåva från Obama - ett stöd till en förhatlig regim.

I själva verket hålls iranska tillgångar för mellan 100 och 120 miljarder dollar frusna runt om i världen och skulle enligt JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), den nukleära uppgörelsen mellan Iran och fem länder (USA, Storbritannien, Frankrike, Kina, Ryssland och Tyskland) börja frisläppas. Genom att USA fortfarande har sanktioner mot bankförbindelser med Iran har den processen kraftigt försenats.

Som Irans utrikesminister Javad Zarif påpekar var Trumps tal redan i sig ett brott mot det  ingångna avtalet, som stadgar tillämpning "in good faith” (ung. i en förtroendefull anda) och förpliktar USA att "avstå från att återinföra eller att börja tillämpa på nytt" sanktioner avseende Irans nukleära program,.

En förklaring till det svamliga talet som angetts av Politico.com är att Trump numera lyssnar mer på sitt sändebud till FN, Nikki Haley, än på sina försvars- och utrikesministrar, mattis resp. Tillerson.

Enligt Haley är angreppet på Iran ett sätt att visa Nordkorea att USA inte tänker låts sig luras att sluta en dålig uppgörelse  med Nordkorea och sedan inte våga frånträda den. Kort sagt menar hon att USA:s redbogenhet att bryta mot avtal som det själv slutit en nyttig signal till Pyongyang.

Att USA inte är att lita är något som USA:s motståndare hela tiden försäkrat. Nu får de bekräftelse från högsta ort!

Men vad den signalen än säger är det inte att Nordkorea bör göra sig av med sina kärnvapen i utbyte mot en uppgörelse med USA. Skulle Pyongyang göra det väntar landet samma öde som Libyen.

Börsen i Teheran reagerade knappt märkbart på Trumps tal och på många håll i västvärlden kom försäkringar om att JCPOA ligger fast. Att Trump kallar "Persiska viken" för "Arabiska viken" är en förolämpning som iranierna brukar ha svårt att förlåta (FN:s experter på geografiska namn, rekommenderar utesluta "Persiska viken").

Att han därmed flirtar med de mest reaktionära krafterna i arabvärlden lär inte hjälpa. Kung Salman av Saudiarabien som nyligen gästade Putin i Moskva tycks inställd på att balansera USA:s inflytande.

Det enda Trump lyckats med är därmed att isolera USA från dess allierade och göra sig själv till driftkucku i stora delar av världen.

Det gör emellertid inte hans nuvarande utrikespolitiska kurs mindre farlig.


För en faktakoll av Trumps påståenden om  JCPOA, se http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/fact-checking-trump-speech-iran-deal-america-politics-latest-a8000601.html

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.