25 juni 2024

Vems far benådade nazistisk mördare?

Ursula von der Leyen (då familjeminister) och hennes far Ernst Albrecht,
 som benådade en nazistisk seriemördare.

För första gången har i Ryssland publiceras dokument om hur den nazistiske seriemördaren Erich Gustav Scharfetter benådades av Ursula von der Leyens far Ernst Albrecht som då var ministerpresident i Niedersachsen.

Fallet är helt normalt för den tyska rättvisan, som bara i extrema undantagsfall dömde nazistiska mördare till frihetsstraff.

En expert från det ryska militärhistoriska sällskapet, Jegor Jakovlev, har tillsammans med en grupp forskare tagit fram och publicerat dokumentation om den nazistiske brottslingen  Erich Gustav Scharfetter, som den 1 februari 1980 dömdes av landsrätten i Stade till livstids fängelse för 18 mord begångna i ett koncentrationsläger på ockuperat sovjetterritorium.

Tio år senare, i februari 1990, lät  ministerpresident Ernst Albrecht (CDU) – far till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen - benåda Scharfetter med hänvisning till hans ålder och försämrade hälsa. Scharfetter frigavs 30 mars 1990 och dog 1998 vid 90 års ålder.

Erich Gustav Scharfetter (Erich Gustav Scharfetter ) föddes i Danzig den 27 maj 1908 och anslöt sig i februari 1931 till NSDAP och i november 1933 även till SS. I juli 1939 rekryterades han till Waffen-SS, där han fick militär och sanitär utbildning. Senare samma år deltog han i fälttåget mot Polen.

Hösten 1943 skickades Scharfetter till det ockuperade Estland för att tjänstgöra i koncentrationslägret Vaivara och dess satellitläger Ereda, Kuremäe och Jõhvi  Kuremäe med 1 000, 500-1 000 resp 150 fångar. Dessa läger var skapade som ett led i likvidationen av getton i de baltiska staterna och Vitryssland. Befälhavare  var Hauptsturmführer SS Aumeier (avrättad i Polen 1948), medicinskt ansvarig var förste lägerläkare, Obersturmführer SS Franz von Bodmann. Estniska polisbataljoner svarade för den yttre säkerheten och de interna rutinerna av kapo, lägerfångar som samarbetade med tyskarna.

Efter evakuering från Estland på grund av Röda arméns framryckning tjänstgjorde  Scharfetter  i  koncentrationslägret Stuthofs (Sztutowo) filial i Troll. Där ådrog han sig en skada och vårdades hösten 1944 på militär sjukhus. Slutligen flyttade han till Hamburg , där han bosatte sig med familjen.

1956 gick han till sjöss som biträdande maskinist. Sedan hans hustru i november 1960 varnat honom att polisen intresserade sig för honom hoppade han av i Port Said i Egypten och bad om politisk asyl och först i november 1977 vågade han återvända till Tyskland. Hans arresterades dock direkt vid ankomsten till flygplatsen i München på grund av en arresteringsorder utfärdad av landsrätten i Stade.

Den 13 december 1978 började rättegången mot honom. Första anklagelse gällde mord på en grupp judar i Kuremäe. Enligt vittnen hade Scharfetter vid ankomsten vintern 1943-1944 krävt en lista över sjuka och handikappade fångar i lägre. Initialt han planerad döda dessa med injektioner. Enligt vittnesmål fördes 15-22 fångar en och en till en till en barack där de skulle få en dödlig injektion.

Men något gick fel, så Scharfetter började helt plötsligt hugga dem med en spetshacka och därefter skära strupen av dem.  Ett offer (en flicka) lyckades ta sig ut ur baracken, men infångades och sköts ab  Scharfetter henne skott. Kropparna överlämnades till en grupp fångar som skulle förbränna kropparna. Ett av offren visade livstecken men lades likväl på elden.

Nyheter om vad som hänt spreds till angränsande läger och mördaren fick öknamnet "Spetshackan" (kirkenik).

Många fångar mindes honom och kunde senare identifiera honom. Scharfetter nekade till allt, men rätten fällde honom för mord på minst 15 personer och underströk att han inte fått någon order att döda dessa människor utan handlade av egna låga motiv.

Andra bevisade anklagelser mot Scharfetter gällde mord på tre sjuk fångar i Jõhvi i november-december 1943.  Övrig anklagelser bl.a. för flera mord i Ereda gick inte att bevisa:

Fem år efter livstidsdomen gjorde Scharfetters dotter den första nådeanskan. Efter två misslyckade försök hon kontaktade Stille Hilfe ("Tysta hjälpen"), som grundats 1951 för att hjälpa dömda nazister att bli benådade eller få nedsatta straff. En av inspiratörerna och mångåriga aktivisterna i "Tysta hjälpen" var Gudrun Burwitz, född Himmler - dotter till Reichsführer SS.

1988 vände sig en av organisationens aktivister till Förbundsrepublikens president med en nådeansökan där Scharfetter framställdes som oskyldig "sjukvårdare" och "Tysklands enda politiska fånge".

I mars 1989 hamnade ansökan hos ministerpresidenten i Niedersachsen Ernst Albrecht, som också avvisade den. Men fjärde gången, i februari 1990, beviljade Albrecht nådeansökan och släppte ut Scharfetter med hänvisning till hans ålder och hälsotillstånd. 1998 dog han vid 90 års ålder.

Nedan: Intyg om Ernst Albrechts benådning av Erich Scharfetter.https://rvio.histrf.ru/activities/news/egor-yakovlev-otec-ursuly-fon-der-lyajen-pomiloval-nacistskogo-ubijcu

https://ria.ru/amp/20240620/germaniya-1954313577.html 

I september lanserar Gerundium förlag boken "Fruktansvärda jurister" av den tyske juristen Ingo Müller. Det är obligatorisk läsning för alla som vill veta hur det kunde komma sig att nazistiska förbrytare gick mot en ny vår - efter nederlaget i kriget.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.