12 juni 2024

Strafftullar mot Kina

MG, kinesisk elbil som kan leasas för 3 195 kr/mån.
Franska småbilstillverkare ogillar konkurrensen.
EU hotar Kina med drakoniska tullar på elbilar från juli. Om förslaget går igenom, vilket bara Tyskland motsätter sig, innebär det att Sverige ansluter sig till USA:s handelskrig mot Kina, vilket kommer att få stora konsekvenser för Europas export till Kina.

EU-kommissionen har beslutat att införa "preliminära" tullar på de kinesiska bilarna med motiveringen att de utsätter Europa för osund konkurrens, då de subventioneras kraftigt av den kinesiska regeringen.

På grundval av EU:s egna "undersökningar" har olika tariffer för olika bilmärken fastställts och tarifferna sägs återsegla hur  mycket respektive bilmärke subventioneras.

För BYD gäller 17,4 procent, för Volvoägaren Geely 20 procent och för SAIC 38,1 procent.

Till detta kommer den generella tull på 10 procent som Kinabilarna redan är belagda med.

Tyskland är motståndare till beslutet, eftersom tysk bilindustri redan är så starkt sammanvävd med Kinas. Kina kan väntas svara med tullhöjningar på import från Europa och dessutom är tysk bilindustri beroende av kinesiska underleverantörer.

Den djupare liggande orsaken till EU-kommissionens förslag är att EU nu systematiskt underkastar sig USA:s politik och uppträder som en lydig koloni. USA höjde i april sina tullar på kinesiska elbilar från 25 procent till 100 procent.

text-TV


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.