17 juni 2024

Uppskjut riksdagsbeslutet om DCA-avtalet

Hans Blix (t v) kräver att DCA-avtalet återförs till utskottet i stället för att
klubbas igenom tisdag. Avtalet kommer att göra Sverige till vasall,
varnar historikern Lennart Palm (t h)

Gör inte Sverige till vasallstat under krigiskt USA! manar historikern Lennart Palm.

I morgon röstar riksdagen om ett "försvarsavtal" med USA vars konsekvenser är höljda i dunkel. Om en tredjedel av riksdagsledamöterna så kräver återremitteras förslaget till utskottet och beslutet uppskjuts.

Den 18 juni tar riksdagen ställning till att överlämna grundläggande delar av svensk suveränitet till USA via det så kallade DCA-avtalet (Defence Cooperation Agreement) som vår försvarsminister Pål Jonson undertecknade i december. Avtalet, ingånget utan föregående debatt och sannolikt stridande mot svensk grundlag, innebär att USA utan svensk insyn får använda 17 militärbaser spridda över hela landet, får fri tillgång till alla våra hamnar, flygplatser och luftrum. Inga begränsningar görs beträffande kärnvapen. Amerikansk trupp får fritt röra sig över hela landet. I avtalet ger USA inga löften om att skydda Sverige i händelse av ett anfall mot Sverige.

När man sluter avtal med någon är det grundläggande att ta ställning till motpartens eventuella syndaregister. I DCA-sammanhanget är det nödvändigt att kritiskt granska USA:s agerande runt om i världen. Hur har USA förhållit sig till folkrätten som den framgår av FN-stadgan? Det kan räcka att se de senaste femtio åren.

Krig

Enligt FN-stadgan är angreppskrig förbjudna. USA har genomfört rader av sådana med förfärliga följder för de angripna ländernas befolkningar.

Vietnamkriget. Efter att Frankrike lämnat sina kolonier i Indokina slöts den s k Genèveöverenskommelsen 1954 som utlovade val i hela området. I strid mot uppgörelsen stödde USA strax utbrytningen av en sydvietnamesisk vasallstat i södra Vietnam och tvingade på landet ett storkrig som upphörde först 1975, ökade därefter sin militära inblandning i oktober 1955 med amerikanskt stöd. Vid krigets slut hade över 7 miljoner ton bomber fällts över Indokina – mer än dubbelt så mycket som under hela andra världskriget inräknat både Europa och Asien. Enligt uppskattningar från bland annat FN och USA dog cirka 4–5 miljoner vietnameser under kriget. Krigsförbrytelser i form av bl a kemisk krigföring, Agent Orange, kräver offer än idag.

Jugoslavien. USA var länge aktivt för att splittra Jugoslavien. USA:s stöd till Kroatien medförde den största folkfördrivningen i Europa sedan andra världskriget, en halv miljon serber tvingades lämna sina områden i Kroatien. 1999 genomförde USA och Nato ett stort folkrättsstridigt flyganfall mot Serbien med stor materiell och miljömässig förödelse som följd och tusentals döda.

Afghanistan. 2001 anföll USA landet och höll det ockuperat till 2021 Anfallet skedde i öppen strid mot FN-stadgan. Enligt forskare vid Uppsala universitet dödades över 200 000 afghaner under kriget. Närmare sex miljoner flyktingar har lämnat landet. Motståndsrörelsen tvingade bort de amerikanska trupperna 2021. 

Irak. 2003 angrep USA under falska påstående om irakiska massförstörelsevapen helt olagligt Irak. Kriget avslutades formellt 2011 men USA har fortfarande ett starkt grepp om landet. En undersökning presenterad av den USA-baserade respekterade forskningstidskriften PLOS Medicine uppskattar att anfallet krävt 460 000 döda irakier, varav 132 000 i direkta krigshandlingar. Grova krigsförbrytelser begicks, bl a i Abu Ghraib-fängelset. Till detta kommer enorma miljömässiga skador (anrikat uran i granater) och förstörda kulturvärden. En halv miljon lever idag som flyktingar.

Libyen. Under obevisade påståenden om att Gaddafi ”bombade sitt eget folk” angrep USA , Frankrike, och Storbritannien, därefter också en rad andra Nato-länder 2011 Libyen, Afrikas rikaste land. Medvetna förvanskningar av en FN-resolution användes för att bomba regimens militär. Sverige deltog med flyg. Ett par tusen civila kan ha dött, men Libyen är idag ett sönderslaget, splittrat land, härjat av stammiliser och flyktingsmugglare.

Syrien. USA har, likt flera andra länder, blandat sig in i det inbördeskrig som bröt ut 2011 och fortfarande pågår. USA stöder militärt regeringsfientliga grupper i Syrien och har flera gånger bombat landet. USA håller, utan all folkrättslig grund, norra delarna av landet ockuperat och lägger beslag på landets oljefält. Syrienkriget har hittills krävt en halv miljon liv och 6,7 miljoner syrier har flytt landet. 

USA-kongressens utredningsservice beskriver 54 militära interventioner 1975-2022. Vincent Bevins bok Jakartametoden visar CIA:s brutalitet i dessa. Wikipedia räknar upp ett 25-tal olagliga försök till regimförändringar i olika länder för samma period. Enligt USA:s utrikesdepartement bedriver landet ekonomiska sanktioner mot mer än 20 länder, de flesta i strid mot FN-stadgan som bara tillåter FN att göra sådana.

I vår tilltänkta närmaste allierade USA:s olagliga krig har alltså bortåt 5,5 miljoner människor i de angripna länderna fått sätta livet till och minst 13 miljoner drivits på flykt. Vad tror våra politiker att USA har att erbjuda oss? Fred? Säkerhet? Frida Stranne och Trita Parsi visar i sin bok Illusionen om den amerikanska freden att detta är önsketänkande. Under de senaste 50 åren har USA visat sig vara världens mest krigiska land. I samtliga de nämnda krigen har USA i slutändan svikit gamla lokala allierade.

DCA-avtalet måste avvisas! Det tar bort vårt lands självständighet och drar in oss i det krigiska stormaktsspelet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.