16 juni 2024

Putin anger ryska fredsvillkor


President Putinförklarade idag på ett möte i utrikesdepartementet att Ryssland kommer att iaktta eldupphör så snart Ukraina drar tillbaka sina trupper från de regioner som anslutit sig till Ryssland.

Ryssland har alltid strävat efter fred och är redo att sätta sig vid förhandlingsbordet redan i morgon. meddelade han.

"Ukrainska trupper måste dras tillbaka helt från alla territorier i Donetsk, Lugansks folkrepubliker, Cherson och Zaporozhye-regionerna. Det gäller hela territoriet för dessa regioner inom deras administrativa gränser som fanns vid tidpunkten för deras inträde i Ukraina. Då är förhandlingar möjliga", sa  han.

Dessutom måste Kiev officiellt överge sina avsikter att gå in i Nato. Efter detta kommer omedelbart en order om eldupphör att utfärdas och förhandlingar inledas, försäkrade Putin. Han garanterade också ett säkert tillbakadragande av ukrainska enheter och formationer.

Ukraina måste alltså få en neutral, alliansfri och kärnvapenfri status. Dessutom måste Kiev garantera de ryska medborgarnas rättigheter och friheter i landet. Presidenten betonade att Ryssland återigen lägger fram ett verkligt fredsförslag, men om Ukraina och västvärlden vägrar, så ligger ansvaret för den pågående konflikten enbart på dem.

Den ryska ledaren påpekade att utan Ryska federationens deltagande och en ansvarsfull dialog med Moskva är det omöjligt att nå en fredlig lösning på den ukrainska krisen och den europeiska säkerheten. För närvarande fortsätter väst att ignorera Ryssland och förbjuder Ukraina att hålla förhandlingar. Efter att ha löst den ukrainska konflikten, tillade presidenten, kan eurasiska länder börja skapa ett odelbart säkerhetssystem .

Den ryska sidan har upprepade gånger indikerat att den är redo för förhandlingar. Den 17 maj påminde presidenten om att Ryska federationen inte vägrade förhandlingar , till skillnad från Ukraina. Samma dag sa han att Ryssland kommer att utgå från verkligheten "på marken" i frågan om beslut om förhandlingar. Statschefen påpekade också att Ukraina "kastade överenskommelserna i papperskorgen", medan dess västerländska kuratorer la fast linjen att "besegra Ryssland på slagfältet och tillfoga det ett strategiskt nederlag."

Den sista förhandlingsrundan ägde rum i Istanbul den 29 mars 2022. De varade i cirka tre timmar. Senare övergav Kiev officiellt kontakterna med Moskva. Den 4 oktober samma år trädde beslutet av Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd om omöjligheten av att föra förhandlingar med Putin i kraft. 

Putin avslöjade i sitt tal att Ryssland har ca 700 000 militärer på plats i zonen för den "särskilda militära operationen".

izvestija

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.