1 mars 2022

"Problemet var Ukraina"

Alice Weidel, ledamot av den tyska förbundsdagen för AfD (Alternative für Deutschland) kritiserar den ryska attacken mot Ukraina som ett brott mot internationell rätt, men ser det grundläggande problemet i  i Ukraina och västvärlden, som inte lyckades säkerställa Kievs neutralitet i ett tidigt skede.

AfD skulle ha önskat att det hade gjorts tidiga ansträngningar för att "sätta Ukraina och alla andra grannländer på en neutral status och inte fortsätta att skjuta fram gränserna för Natos östexpansion", förklarade Weidel på söndagsmorgonen (27 februari) i ARD–Morning Magazine.

På frågan om huruvida ett löfte om neutralitet kunde ha avskräckt Rysslands president Vladimir Putin från att attackera, sa Weidel att ryssarna hade uttryckt frågan tydligt i flera år.

Weidel hänvisade till USA som inte heller skulle tolerera någon fientlig makt "på sin bakgård".

På frågan om varför kriget uppstod sa Weidel sa tydligt: ​​"Problemet var Ukraina. Problemet med bristen på neutralitetsstatus, och vi sov när det hände."

red


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.