28 mars 2022

Talet som var ”lögn”

Sergej Lavrovs outtröttliga ansträngningar för att tala med hunden medan
man syr en munkorg åt den har gjort honom till en av Rysslands mest omtyckta politiker.

25 mars framträdde Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov med ett anförande inför den s k Gortjakovfonden för offentlig diplomati. Det var detta tal som kategoriskt samma kväll
avfärdades som ”lögn” av SVT:s korrespondent Bert Sundström.

Döm själv!

Den internationella situationen har nått sin kokpunkt. I själva verket bevittnar vi klimax av en politik för att innesluta Ryssland, som bedrivits av väst en lång tid för att försvaga våra positioner, för att försöka etablera en unipolär värld (som de nu nästan erkänner öppet), som kräver att alla lyder de ”regler” som utvecklats av väst.

USA spelar en avgörande roll i att driva på dessa strategier och filosofier. Detta är tydligt för alla.

Det stöd som Washington och Bryssel (NATO och EU) ger Kievregimen för att förvandla den till ett verktyg mot Ryssland och allt som är ryskt kom som en höjdpunkt i deras russofobiska politik.

Alla dessa år har Ukraina gång på gång antagit lagar som förbjuder användning en av det ryska språket i utbildning, media, och även i vardagen. På det sättet ville man kapa alla ryska rötter och de ryska och ukrainska folkens gemensamma historia i Ukraina. Under de senaste åren har Ukraina översvämmats av vapen, släpats in i NATO, och pressats att gå in för en militär lösning av Donbassfrågan.

Ledningen i Kiev har uppmuntrats att sabotera Minskpaketet av åtgärder för att finna en fredlig lösning av krisen i östra Ukraina, trots det faktum att detta dokument är en del av den internationella rätten och har godkänts i resolution i FN:s säkerhetsråd.

Medan den ukrainska ledningen undandragit sig sina skyldigheter enligt Minskavtalen har nationalisterna förstört civila anläggningar, skolor och sjukhus i Donbass.

Det vet alla.

Dessa fakta, inklusive dödande av civila, har regelbundet skildrats av våra media, men tystats ner i väst. Över 10 000 civila är döda. Ingen i väst har uppmärksammat den omänskliga blockaden av de självutnämnda folkrepublikerna Donetsk och Lugansk.

Kiev hyser öppet planer på att skaffa sig kärnvapenkapacitet, vilket orsakat vår oro. Det militära biologiska program som genomförs av Pentagon i Ukraina och skapandet av nästan 30 laboratorier har kommit till vår kännedom. Vi har tagit upp frågan i FN:s säkerhetsråd och vi kommer att återkomma till den eftersom den är direkt relaterad till risker och hot mot internationell fred och säkerhet. Det är i denna anda som vi kommer att ställa frågor om icke-transparenta militär-biologiska aktiviteter runt om i världen.

Vi är särskilt oroade över att den amerikanske militären och Pentagon upprättar militära biologiska laboratorier på tidigare sovjetiskt territorium. Inte ens de länder där dessa laboratorier placeras vet vilken typ av forskning de utför.

President Vladimir Putin förklarade i detalj att i denna situation, när angrepp riktades mot oss från alla håll för att hindra vår utveckling och skapa ett direkt hot mot våra gränser, hade vi inget val.

Dessutom förklarade Ukraina öppet att Minskavtalen inte var möjliga genomföras. Vi hade inget annat val än att erkänna DNR och LNR och att starta en särskild militär operation på deras önskemål och baserat på vårt avtal med dem om ömsesidig hjälp.

Denna operation syftar till att skydda människor och deras liv från krigshot genom att demilitarise ra och denazifiera Ukraina, för att aldrig mer något hot mot Rysslands säkerhet ska utgå från detta territorium och för att förhindra pånyttfödelse av den av Nürnbergtribunalen förbjudna nazistiska och neonazistiska ideologin i praktiken.

Idag har man förklarat ett totalt hybridkrig mot oss. Hitler använde denna term. Nu användes den av många europeiska politiker när de beskriver vad de vill göra med Ryska federationen. De döljer inte sina mål, utan deklarerar offentligt att de vill knäcka, förstöra, eliminera och kväva den ryska ekonomin och Ryssland som helhet.

När vi ser dessa laglösa sanktioner förstår vi att ingenting står bakom de ”värden” som våra västerländska kollegor ständigt har predikat för oss: yttrandefrihet, marknadsekonomi, okränkbarheten av privat ägande eller antagande om oskuld.

Så snart väst behövde göra något praktiskt när det gäller Ryssland övergav de lätt alla dessa värden.

Trots alla dessa ansträngningar är det omöjligt att isolera Ryssland (även om just detta är det mål man satt). Vi kommer inte heller att isolera oss själva. Vi har många vänner, allierade och partners i världen. Ryssland arbetar med många länder på alla kontinenter inom många sammanslutningar. Vi kommer att fortsätta att göra så.

I propagandan bollar man med siffror på hur många som röstat för provokativa resolutioner i FN. Men den överväldigande majoriteten av stater utanför det historiska kollektivet väst vill inte spela ett spel med bara en målbur.

De utsätts för en enorm press, men man bör inte missledas av provocerande propagandatexter som väst lägger fram i FN, utan se till de verkliga handels- och ekonomiska förbindelserna.

Den överväldigande majoriteten av staterna har inte anslutit sig (och, är jag övertygad om, kommer inte att ansluta sig) till västvärldens sanktioner.

Dessa stater är intresserade av att utveckla rättvist mellanstatligt samarbete grundat på de centrala principerna i FN-stadgan, i första hand medlemssta ternas suveräna jämlikhet som väst grovt trampar under sina fötter i försöken att införa sin ”överlägsenhet” över alla länder. Rysslands och Europas historia har redan bevittnat sådana försök att krossa allt och alla. De är dömda att misslyckas.

mid.ru 25/3


1 kommentar:

Underteckna med ditt namn.