31 mars 2022

Har USA levererat vapenplutonium till Ukraina?


Nyhetsbanken har fått ta del av ett brev som den ryske försvarsanalytikern Vladimir Kozin har skickat till kollegor i det nederländska militärvetenskapliga sällskapet.

Han påstår i brevet att USA har levererat vapenplutonium till Ukraina för att hjälpa landet att återuppliva sina kärnvapen från sovjettiden. Är det sant är det en sensation.

Kozins brev är ett svar på en del felaktiga påståenden i ett öppet brev av ett antal framstående holländare, däribland även Nobelpristagare.


För det första pågår det ingen "invasion" av Ukraina, utan befrielse av landet från nynazister och en operation för att rädda civila liv i Donbass. Krigsförbrytarna i Kiev har dödade 14 000 och sårade 34 000 civila i Donbass under två ukrainska offensiver mot det 2014-2015. Sådan siffran erkänns av FN.

Enbart från 17 februari 2022 till 26 mars 2022 dödade Kiev i Folkrepubliken Donetsk 64 fredliga medborgare och skadade 534, inklusive 46 barn. 1 704 hus, 439 sociala civila  byggnader , inklusive sjukhus (26), utbildningsinrättningar (59) och serviceinrättningar (241) förstördes.

Sådan tragiska siffror är vältaliga bevis för att Moskva hade rätt när det den 24 februari 2022 startade en militär operation som syftade till demilitarisering och denazifiering av Ukraina och till att skydda befolkningen i Donbass vem vill inte leva i den stat som heter Ukraina.

För det andra har Ryssland aldrig uttalat någon önskan och avsikt att använda kärnvapen i Ukraina :

a ) Senaten , parlamentets överhus, har inte fattat något beslut att använda sådana vapen och kommer inte att göra det;

b) det finns ingen anledning att använda dem överhuvudtaget - Ryssland har haft stor framgång med att förstöra de ukrainska nynazisters krigsmaskin genom att använda konventionell vapen. Ukrainas flotta, flygvapen och landarmé har nästan helt slagits ut och den ultranationalistiska Donbassbataljonen  förstört. Nästan 6 000 ukrainska militäranläggningar har förstörts sedan24 februari 2022;

Tyvärr iakttar författarna dödstystnad om alla nedanstående fakta sammanfattade i några få meningar :

a) att USA har sagt sig berett att utdela ett första kärnvapenslag, medan Ryssland inte är det;

b) att USA har identifierat 14 fall för användning av kärnvapen i sin kärnvapenpolicy (NPR), som fortfarande inte modifierats;

c) att USA:s presidenter har ensam och unik rätt att använda kärnvapen;

d) att USA har fortfarande taktiska kärnvapen (TNW) i Europa och respektive leveranssystem;

e) att om USA:s TNW lastas på USA:s tunga strategiska bombplan betraktas de som "strategiska";

f) att Förenta staterna ofta skickar tunga strategiska bombplan till Europa, särskilt nära ryskt territorium, och testar till och med attrapper av kärnvapenmissiler mot potentiella mål;

g) att NATO har inte ställt in sin "Baltic Air Policing"-operation som startade 2004 där flygplan med dubbla funktioner (dvs. inklusive kärnvapen. Ö.a.) används;

h) att USA har inte ratificerat CTBT (fullständiga provstoppsavtalet), medan Ryssland har gjort det för nästan 22 år sedan - år 2000.

SLUTSATS :

a) Det öppna brevet är ensidigt, obalanserat och ett mycket partiskt dokument;

b) det vilseleder allmänheten och experter på kärnvapenkontroll .

c) Det öppna brevet  uppmuntrar USA och NATO att starkt förlita sig på kärnvapen;

d) Det öppna brevet komplicerar allmänhetens rörelse för en kärnvapenfri värld;

e) det är mycket märkligt att se att många anti-kärnvapenrörelser i Europa och USA har valt ett  ensidigt spår för kärnvapenkontroll, och kamouflerat USA som från 1945 är besatt av vilja att använda kärnvapen och har uppmuntrat Ukraina att återuppliva sina sovjettillverkade kärnvapen: för det ändamålet har USA levererat vapenplutonium till Kievs ultranationalistiska och aggressiva regim.

Dr Vladimir Kozin

Ledamot av Ryska militärvetenskapsakademien, vice ordförande för Rysslands nationella institut för global säkerhetsforskning m.m.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.