25 mars 2022

De uppfann det totala kriget

Erich von Ludendorff (t v) skrev boken "Det totala kriget".
Adolf Hitler (född Schicklgruber, t h) var hans elev.

I ett inslag i Rapport uppmärksammades en intervju med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov.


Vi fick veta att Lavrov anklagade väst för "ett totalt krig". Och, sa Bert Sundström, i en något knapphändig sammanfattning av resten av talet: "Det var lögn".

I samma Rapportsändning fick vi veta att - kanske, insmög sig - Ryssland bombat Teatern i Mariupol med hundratals döda i en källare.

Vi fick se människor som i damm rörde sig från de övre våningarna. Så småningom lär nog sanningen kunna fastställas. I de videor jag har sett sker explosionen utan minsta rörelse i luftrummet.

Men för att göra Lavrovs anmärkning om det totala kriget rättvisa bör man gå till källorna.

1935 utgav den f d överbefälhavaren i den tyska armén i första världskriget, som bl.a. var ansvarig för att två gånger ha invaderat Ukraina, boken "Der totale Krieg". (Ludendorffs Verlag, München 1935).

Ludendorff skrev bland annat:

"Det är den mest angelägna uppgiften för det totala krigets ledare att kräva av den totala politikens ledare att åstadkomma folkets enhet, eftersom det redan är den totala politikens nationella plikt."

En banalitet som det finns gott om i boken. 

Han fortsätter: "Det totala krigets väsen upptar bokstavligen hela styrkan hos ett folk."

Och så till kärnan:

"Så totalt krig är inte bara riktad mot (fiendernas) krigsmakt, utan också direkt mot folken. Det är den obönhörliga och otvetydiga verkligheten, och alla tänkbara krigsmedel ställs i denna verklighets tjänst."

Det vill säga, den djupare innebörden av det totala kriget är att det suddar ut skillnaden mellan civila och militärer.

Västvärldens sanktioner, bl.a. USA:s dryga 6 000 sanktioner drabbar i första hand det ryska folket. Enligt teorin bakom sanktionerna ska folket då missnöjt resa sig mot sina inhemska ledare. I praktiken fungerar det naturligtvis tvärtom.

Så lite kuriosa. Ludendorff började arbeta på sina teorier sedan han flytt undan revolutionen hemma och den 11 november 1918 lyckades ta sig till Sverige med falskt pass. Han bodde i Hässleholm som gäst hos Ragnar Olson på Hässleholmsgården.

En bok om hans krigsminnen översattes 1919 till svenska av Sven Hedin.

Sydsvenska vänsteraktivister ville förstås ställa Ludendorff inför rätta. Partiordföranden Branting avvisade tanken och lät Ludendorff  i februari 1919 återvända till Tyskland, där han genast började odla Adolf  Hitler i München.

Stefan Lindgren

PS. I nästa nummer av Ryska posten ska jag återge det väsentlig i Lavrov-intervjun. Provprenumerera gratis genom att skriva till ryskanyheter@gmail.com. Jag driver sedan 1997 det oberoende nyhetsbrevet om Ryssland som kommer med 47 nummer/år,.

1 kommentar:

  1. Från 1890 organiserade britternas prinsen av Wales och senare medhjälparna i Cecil Rhodes då hemliga sällskap fram världskriget för att förhindra fred som eljest gagnade Tysklands konkurrenskraftiga ekonomi. Och även övriga länder.
    Britternas inflytande sträckte sig även till att i själva Tyskland driva på judehat med motivet att isolera finansvärlden från att investera i samarbete med Tyska intressen. Kung Edward VII hotade 1907 öppet Rothschilds med att köras ut från England om dom inte uppfyllde Edwards förväntningar.
    Allt som senare hände beträffande Ludendorf Hitler mfl ska ses mot den bakgrunden om man ska uttolka skeenden. Annars blir man ett offer för den anglosaxiska maktens ränksmiderier

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.