4 apr. 2017

Ny bot mot TBC

Ett ryskt forskningsföretag har tagit fram ett nytt läkemedel mot antibiotikaresistent TBC, rapporterar Izvestija.
Företaget ”Infectex” har nyligen avslutat en serie kliniska prov för läkemedlet (med arbetsnamn SQ109), som redan registrerats och ska släppas ut på marknaden redan 2018.

Infectex säger att det nya läkemedlet verkar samtidigt mot tre olika delar av bakterien.

Det har testats på 140 patienter som lider av lunginfektion från antibiotikaresistent tuberkulos. Försöken har utförts på 7 olika kliniker i Ryssland. För patienter som fick standardkur var effekten 61 procent, för dem som fick standardkur plus den nya medicinen var den 80 procent.


Det finns över 10 miljoner människor med TB i världen. Av dessa har cirka 480 000 antibiotikaresistent tuberkulos. År 2015 dog 1,8 miljoner människor från TB.

De länder som lider mest av denna sjukdom är Indien, Kina och Ryssland.

TB har sedan 1950-talet behandlats med en kombination av tre antibiotika. Under de första åren trodde man att sjukdomen var nästan schack och matt. Men överanvändning av antibiotika i hela världen har gjort många bakterier resistenta.
Ungefär en av fem fall är nu resistenta mot minst en av de viktigaste TB-medicinerna. Omkring 5% av alla fall av TB är klassade som MDR (resistent mot två väsentliga första linjens TB-mediciner, isoniazid och rifampicin) eller XDR (också resistenta mot fluorokinoloner och andra linjens injicerbara läkemedel).
Länge trodde man att läkemedelsresistenta stammar bara förekom hos individer som inte tagit en hel kur med tre antibiotika under sex månader. Men nu är det känt att människor som får TB för första gången kan få en läkemedelsresistent stam, vilket ökar sannolikheten för utbredd resistens.

izvestija 31/3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.