23 aug. 2016

Vietnam på Tensta konsthall

I augusti och september pågår en utställning "Vietnam Diskurs" på Tensta konsthall. Bl.a. framträder Vietnamrörelsens veteraner Sköld-Peter Matthis och Åke Kilander i samband med utställningen (15/9 resp. 25/9).
I Viet Nam Diskurs Stockholm återvänder konstnärerna Marion von
Osten och Peter Spillmann till pjäsen Vietnamdiskurs som
premiärvisades 1968 i Frankfurt, en föreställning som kom att
skaka om fundamentet i den västerländska teatervärlden. Dramat
var skrivet av författaren, filmaren och konstnären Peter Weiss.
Syftet var att undervisa teaterpubliken i Vietnams rika historia
och folkets befrielsekamp, mot bakgrund av USA:s pågående krig i
landet.
 
Marion von Osten undersöker pjäsens komplexa produktionshistoria
och det politiska och kulturella sammanhang i vilket den tillkom.
Hennes pågående forskning introducerar samtida perspektiv på
1960-talets radikala politik och hur den blev en del av filmen,
teatern och konsten.  Centralt för Viet Nam Diskurs Stockholm är
betydelsen av den direkta utväxlingen som ägde rum mellan
Vietnamrörelsen och befrielserörelsen FNL, och hur det
påverkade den radikala politiska konstens framväxt under 1960-och
1970-talen.

Viet Nam Diskurs Stockholm antar fomen av ett växande arkiv. Vietnamdiskurs
legendariska scenografi, av Gunilla Palmstierna-Weiss, presenteras
i form av skisser, fotografier, texter och vittnesmål. Ett urval av filmaren
Staffan Lamms tidiga produktioner om Vietnamrörelsen visas, därtill
privata fotografier från resorna till Vietnam, demonstrationer och möten.
Samlingen kommer att aktiveras och byggas på genom filmvisningar,
samtal, föreläsningar och personliga visningar i utställningen. I
samarbete med koreografen Stina Nyberg och Nadja Hjorton
(DOCH) arrangeras en sommarkurs som behandlar det transnationella
mötet mellan konst och solidaritet. Målet är att för första gången någonsin
 sätta upp delar av Viet Nam Diskurs i Sverige. Som en del av Eros-effekten:
Konst, solidaritetsrörelser och kampen för social rättvisa.
Program september
Onsdag 31.8, 18:00
Samtal mellan scenografen Gunilla Palmstierna-Weiss och den grafiska designern Maryam Fanni
Onsdag 7.9, 13:00
Personlig visning i utställningen av Gunilla Palmstierna-Weiss
Onsdag 7.9, 19:00
Föreläsning: Språk i exil: Om Peter Weiss författarskap av litteraturvetaren Markus Huss.
Onsdag 14.9, 19:00
Föreläsning: Peter Weiss liv och verk - Dokumentära drömmar av författaren Magnus Bergh
Torsdag 15.9, 15:00
Personlig visning med Sköld Peter Matthis förgrundsgestalt inom Vietnamrörelsen i Sverige
Fredag 16.9, 13:00
Konstnärsvisning av Marion von Osten och Peter Spillmann
Lördag 17.9, 16:00
Premiär: Viet Nam Discourse Stockholm - The Choreography (DOCH) med Stina Nyberg och Nadja Hjorton
Onsdag 21.9, 19:00
Personlig visning i utställningen med konstnären Petra Bauer och konsthallschef Maria Lind
Söndag 25.9, 14:00
Presentation: FNL-rörelsens historia - Kulturen som vapen med författaren Åke Kilander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.