27 aug. 2016

O.A. antisemit?


Folket i Bild/Kulturfront publicerade i sitt senaste nummer en
karikatyr av den berömde svenske karikatyrtecknaren O.A. eller Oskar
Andersson (1877-1906).

Publiceringen har blåst liv i gamla anklagelser att O.A. skulle
vara antisemit.

I nästa nummer av FiB/K svarar Jan Myrdal kritikerna.