28 aug. 2016

EU:s handelsavtal med USA har misslyckats

Tysklands näringslivs- och energiomställningsminister Sigmar Gabriel sade på söndagen att samtalen om transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP), ett frihandelsavtal som förhandlats fram av USA och EU, i huvudsak har misslyckats.

"Förhandlingarna med USA har de facto misslyckats eftersom vi européer inte vill underkasta oss USA:s krav", sade han i en intervju med tyska TV-bolaget ZDF.USA och EU har förhandlat om TTIP i tre år och båda sidor har försökt slutföra samtalen 2016 men de har för stora meningsskiljaktigheter i olika frågor, bland annat jordbruk.

Samtidigt ökar ovissheten om EU:s framtid och i Storbritannien tilltar försöken att undergräva folkomröstningens resultat.

Storbritanniens finansminister Philip Hammond leder angreppen på den minoritet ministrar i Theresa Mays kabinett som vill genmomföra Brexit.

May, som lovat att göra en formell utträdesansökan enligt EU-fördragets paragraf 50 efter nyår, har beordrat alla ministrar att beskriva hur man på bästa sätt kan göra Brexit till en framgång för landet.

Hammond anser att alla eftergifter är tillåtna för att få behålla tillgången till EU:s inre marknad, medan de som försvarar Brexit understryker att landet måste återta gränskontrollen och upphäva den "fria rörlighet" som följer av EU-medlemskapet.

Storbritannien har redan nu en särställning i EU som icke-medlem i Schengen. Men på grund av sin historia har landet haft en stor invandring från forna kolonier och dessutom en stor invandring från nya EU-länder som Polen och Baltikum.

I fjol mottog landet 330 000 invandrare men av dem var bara 38 370 asylsökande . Storbritannien har påtagit sig att ta emot 20 000 syriska flyktingar till 2020, men det är tveksamt ens om det målet uppnås.

Inom EU är Sverige ett av länderna med högst andel utlandsfödd befolkning, 18,3 % i år (upp från 16,8 % 2015).

I Tyskland är andelen utlandsfödda 2016 15,6 %, i Storbritannien 13,4 %, i Frankrike 12,3 %.

I botten i EU återfinns bl.a. Ungern med 5,8 % utlandsfödda och Finland med 6,5 %.

Utanför EU har USA 14 % utlandsfödda, Norge 15,3 %, Kanada 22 %, Australien 28 %.

Tysklands ekonomiminister Sigmar Gabriel varnar att hela EU kan "gå i rännstenen" om inte Brexit hanteras på rätt sätt.

Ingenting talar dock för att det skulle finnas någon samsyn om vad som är "rätt sätt". En del fortsätter marschen mot ökad överstatlighet bl.a. med skapandet av en EU-armé och bryr sig inte om att redan flyktingkrisen kan knäcka unionen.

Politiken att öppna Europa för massimmigration, främst från krigshärdar som EU själv varit med om att skapa eller hälla bensin på, kan bli den sista spiken i EU:s kista.

Källor: Reuters, http://newobserveronline.com/foreign-born-populations-europe/