11 aug. 2016

Sanktioner kostar EU halva tillväxten

Europas äldsta bank på fallrepet? Två av tre storbanker i EU klarar
inte stresstest.
Ministeriet för ekonomisk utveckling i Ryssland har publicerat
statistik som visar att sanktionerna mot Ryssland har halverat
tillväxten i EU. De handelssanktioner som 2014 infördes runt om i västvärlden på
order av Vita huset är en form av krigföring som faller under FN:s våldsmonopol, men det är redan en väl utvecklad praxis i USA och EU att runda FN.
Nu visar det sig att sanktionerna till stor del slagit tillbaka
på sanktionsländerna själva. Rysslands livsmedelsimport från
dessa länder har minskat med 98,9 procent.
Ministeriet har gjort en grov uppskattning av EU:s förlusten till 50
miljarder euro per år. Det motsvarar 0,4 procent av EU: s totala
bruttonationalprodukt - eller halva den årliga tillväxten,
eftersom tillväxten i snitt varit 0,8 procent per år sedan 2004.

Enligt holdingbolaget General Invest uppgick 2014 enbart ett
antal italienska företags förluster på grund av sanktionerna till 
20-22 miljarder euro.

Enligt den italienska tidningen La Stampa minskade Italiens
handel med Ryssland med 34 procent 2013-2015.

Den situation som växer fram i Italien, och konsekvenserna av denna
för resten av Europa kan vara den viktigaste makrorisken andra
halvåret i år, säger konsultgruppen Eurasia Group Federico Santi.

Medan Tyskland och Deutsche Bank använder krisen i euroområdet
för att stärka sina egna positioner rapporteras om enorma problem
för de italienska bankerna. I den tredje största italienska banken -
Monte dei Paschi di Siena - uppgick 2015 volymen förfallna lån
till 46,9 miljarder euro.

De italienska bankerna behöver rekapitaliseras, men motviljan i
Bryssel att vidta nödåtgärder med Europaskattebetalarnas pengar
stiger med tanke på de kommande valen i Tyskland och Frankrike.
Men osäkerheten i syd drabbar alla. Bara under de senaste
månaderna har Deutsche Banks aktier förlorat 25 procent av värdet,
franska Société Générale 23 procent och den italienska banken
UniCredit - nästan 30 procent.

När EU nyligen stresstestade 34 storbanker var det två
tredjedelar av dem som inte kom upp till ens marginalen 10
procent eget kapital i förhållande till utlåning som krävs.
Samtidigt betalade dessa banker ut 170 miljarder euro i utdelning
i fjol, en summa som hade räckt halvvägs till att täcka bristerna
i eget kapital. I USA finns en lagstiftning som förbjuder
utdelningar i svagare banker men i EU är det fritt fram att spela
rysk roulette med allmänhetens pengar.

red