30 aug. 2016

Kina mäklar fred i Afghanistan

Nyligen rapporterades att Beijing hade bjudit en talibandelegation att besöka Kina. Antagligen vill Kina därmed inta en neutral roll i den afghanska konflikten, skriver Zhang Jiadong i den officiella kinesiska tidningen Global Times. Som Asiens hjärta ligger Afghanistan i centrum av Eurasien och har alltid varit en inkörsport för stormakterna. Landet är svagt och kan inte utgöra något traditionell säkerhetshot mot andra
nationer, men ett kaotiskt Afghanistan har blivit en källa till olaglig narkotikahandel och internationell terrorism.Ekonomiskt har landet trots underutveckling stor potential och
rika mineraltillgångar. När det gäller Afghanistan vacklar Kina
mellan ett aktivt deltagande och önskan att hålla ett avstånd.
Ändå bör vi anta en mer aktivt neutral roll för att främja
landets försoning, menar Zhang Jiadong.

Ser man tillbaka på landets fredsprocess är de härskande
krafterna representerade av USA och den afghanska regeringen rätt
jämstarka med talibanerna.

Samtidigt är skillnaderna inom båda sidor enorma. Vad man ska
förhandla om är ännu oklart. Osäkerheten i världssamfundets
Afghanistanpolitik har lett till landets nuvarande situation, där
staten kontrollerar huvudstaden, några stora städer och rätten
att representera nationen globalt, medan lokala krafter som
talibanerna kontrollerar en majoritet av regionerna . Den
situationen kommer att bestå under en överskådlig framtid.

Till skillnad från USA, Indien och Pakistan, har Kina lagt sig
vinn om ett balanserat förhållande till varje region, etnisk
grupp och religiös sekt i Afghanistan. Detta är Pekings fördel,
men det kan också bli en fälla.

Eftersom USA gradvis drar sig ur Afghanistan och länderna i
Mellanöstern är upptagna av att hantera sina egna problem vore det
inte klokt av Kina att ta en ledande roll i att lösa afghanska
frågor för tillfället. Kina kan gradvis övergå till en mer aktiv
politik.

Med tanke på Kinas geografiska läge, nationell styrka och
diplomatiska traditioner, bör det fortfrande vara Beijings fokus att upprätthålla
en neutral och aktiv roll för att främja förhandlingar i
Afghanistan. Kina kan därmed utnyttja sin position för att
sammanföra olika krafter i landet. Det markerade en bra början
att Kina varitr värd för möten bl.a. på utrikesministernivå om
Afghanistan inom ramen för den s k Istanbulprocessen.

Främjande av fredliga förhandlingar bör vara utgångspunkten
för Kinas Afghanistanpolitik. Med tanke på att vissa nationer redan har
gett upp om att göra Afghanistan till sin strategiska utpost,
ökar hoppet om att lösa landets problem genom fredliga samtal.

"Ekonomiskt bistånd är en av de mest påverkbara åtgärderna i
Kinas politik mot Kabul. Den fallfärdiga ekonomin är en av
orsakerna till att Afghanistan rör sig i en ond cirkel av
sammanstötningar och turbulens. Därför bör vi inte bara
öka vårt ekonomiska stöd till landet, utan också bidra till att
kapa arbetstillfällen och inkomster genom investeringar, stöd och
utbildning av personal, för att eliminera orsakerna till att människor
griper till våld, slutar Zhang.

Global Times 8/8